Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 11 trường THPT Châu Thành 1 năm học 2012-2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 6 câu - Số lượt thi : 2126

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Hai điện tích q1 = 2.10-8 C,  q= -10-8 C đặt cách nhau 20 cm trong không khí. Xác định độ lớn và vẽ hình lực tương tác giữa chúng? 

Câu 2: Chiều dày của lớp Niken phủ lên một tấm kim loại d = 0,05 mm sau khi điện phân trong 30 phút .Diện tích mặt phủ của tấm kim loại là 30 cm2. Xác định cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân? Cho biết Niken có khối lượng riêng D = 8,9.103 kg/m3; A = 58 g/mol, n = 2

Câu 3: Công của lực điện trường làm di chuyển một điện tích giữa hai điểm có hiệu điện thế U = 2000 V là A = 1 J. Tính độ lớn của điện tích đó?

Câu 4: Nêu khái niệm điện trường? Tính chất cơ bản của điện trường là gì?

Câu 5: Phát biểu Định luật Jun - Len-xơ? Viết biểu thức?

Câu 6: Nêu bản chất dòng điện trong chất điện phân?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Sao Bang Khoc 0 0 0% 45.55
2 Tân's Lê's 0 0 0% 44.92

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11