Đề thi học kỳ 1 Môn Vật Lý 11 trường THPT Đỗ Công Tường năm học 2012-2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 9 câu - Số lượt thi : 2078

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Hãy phát biểu định luật Coulomb? Viết công thức và nêu đơn vị? 

Câu 2:  Hãy nêu kết luận về công của lực điện của điện tích trong điện trường?

Câu 3: Trên vỏ của một tụ diện có ghi 20 μF -200V.Nối hai bản của tụ điện với hiệu điện thế 120V.Tính điện tích tối đa mà tụ điện tích được.

Câu 4: Phát biểu định luật Jun-Lenzo.Viết công thức, nêu đơn vị.

Câu 5: a)So sánh độ dẫn điện của kim loại và chất điện phân.

 b)Viết công thức tính khối lượng của chất được giải phóng ra ở điện cực tuân theo định luật Faraday.

c)Áp dụng: Người ta mạ lên bề mặt một tấm kim loại có diện tích 120cm2 một lớp Niken dày 0.1mm bằng phương pháp điện phân trong 2h.Tính cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân, biết Niken có khối lượng riêng là 8,8.103 kg/m3, A = 58,7; n = 2.

Câu 6: Dành cho chương trình cơ bản

Cho hai điện tích q1=-10-6C, q2=10-6 C đặt tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng 40cm trong chân không.Xác định cường độ điện trường lên điểm M, biết MA=20cm, Mb=60cm

Câu 7: Dành cho chương trình cơ bản

Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động 14V, điện trở trong là 1Ω, các điện trở mạch ngoài R_{1}=4\Omega ;R_{2}=3\Omega ; R_{3}=6\Omega , điện trở  của dây nối không đáng kể, điện trở của vôn kế vô cùng lớn.Tính số chỉ của ampe kế và vôn kế. 

Câu 8: Dành cho chương trình nâng cao

Cho hai điện tích điểm q1= +3.10-8C , q2= -4.10-8C, đặt cách nhau 10 cm trong chân không.Hãy tìm các điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng không.?

Câu 9: Dành cho chương trình  nâng cao

Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn điện có suất điện động 12V, điện trở trong 4Ω, các điện trở mạch ngoài R1=3Ω ,R2=6Ω và một bóng đèn 12V-8W

a.Tính điện trở mạch ngoài.

b.Tính công suất của nguồn điện.

 c. Đèn có sang bình thường không?

 Tính công suất tiêu thụ thực tế của  đèn.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11