Đề thi học kỳ 1 Môn Vật Lý 11 trường THPT Giồng Thị Đam năm học 2012-2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 2079

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Nêu định luật Cu-lông, viết biểu thức định luật

Câu 2: Cho điện tích có độ lớn 10nC. Xác định cường độ điện trường tại điểm cách điện tích 10cm trong chân không.

Câu 3:  Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrát, có điện trở là 5. Anốt của bình bằng bạc và hiệu điện thế đặt vào hai điện cực của bình là 20V. Tính khối lượng của bạc bám vào catốt sau 32 phút 10 giây. Biết A = 108 g/mol và n = 1.

Câu 4: Dành cho chương trình cơ bản

Cho ba điện tích có độ lớn bằng nhau và có độ lớn 10 nC. Đặt tại ba đỉnh của một tam giác đều ABC, có cạnh bằng 30 cm. Tính cường độ điện trường tại một  đỉnh của tam giác

Câu 5: Dành cho chương trình cơ bản 

 Cho mạch điện như hình:

Nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong \zeta =24 V, r = 1Ω. Các điện

trở R1 = 1Ω ; R2 = 4Ω ; R3 = 3Ω ; R4 = 8Ω.

Tính: hiệu điện thế UAB

Câu 6: Dành cho chương trình cơ bản

 Cho đoạn mạch như hình vẽ.

Biết E1=2V; E2=4V; r1 =0,25 Ω; r2=0,75 Ω; R1=0,8 Ω; R2=2 Ω; R3=3 Ω. Tính:

a.  cường độ dòng điện trong mạch chính.

b. nhiệt lượng toả ra trên điện trở R3 trong 3 phút.

Câu 7: Dành cho chương trình nâng cao

Một hạt bụi tích điện âm có khối lượng m = 10-8 g nằm cân bằng trong điện trường đều có hướng thẳng đứng xuống dưới và có cường độ E = 1 Kv/m. Tính điện tích hạt bụi.

Câu 8: Dành cho chương trình nâng cao 

Cho mạch điện như hình:

Nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong \zeta = 24V r = 1 Ω. Các điện trở R1 = 1 Ω ; R2 = 4 Ω ; R3 = 3 Ω ; R4 = 8 Ω.

Tính: hiệu điện thế UMN.

Câu 9: Dành cho chương trình nâng cao

 Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong tương ứng là  E1 = 4V, r1=2 Ω và E= 3V;r2 = 3 Ω  được mắc với R như hình

a)Tìm công thức tính UAB.

b) Với giá trị nào của R thì E2 là máy thu.   

Câu 10: Nêu định luật Jun – Len-xơ.

Câu 11: Nêu bản chất dòng điện trong kim loại.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11