Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 11 trường THPT Hồng Ngự 3 năm học 2012-2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 2083

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Phát biểu và viết biểu thức định luật Cu – lông.

Câu 2: Phát biểu và viết biểu thức dòng điện không đổi.

Câu 3: Nêu bản chất của dòng điện trong chất điện phân.

Câu 4: Đặt một điện tích thử q = - 10-6 C tại một điểm, nó chịu một lực điện F = 10-3N. Tính độ lớn cường độ điện trường tại điểm đó.

Câu 5: Vì sao điện trở kim loại tăng khi nhiệt độ tăng?

Câu 6: Dành cho chương trình cơ bản

Giải thích hiện tượng bụi bám chặt vào các cánh quạt trần, mặt dù cánh quạt thường xuyên quay rất nhanh

Câu 7: Dành cho chương trình cơ bản

Cho đoạn mạch có điện trở 10Ω, hiệu điện thế 2 đầu mạch là 20V. Tính điện năng tiêu thụ của đoạn mạch trong 1 phút.

Câu 8: Dành cho chương trình cơ bản

Một mạch điện có sơ đồ như hình vẽ 

Trong đó nguồn điện có suất điện động  E = 6V và có điện trở trong r = 2 Ω, các điện trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω và R3 = 3Ω.

1.Tính cường độ dòng điện I chạy qua nguồn điện

và hiệu điện thế mạch ngoài U.

2.Tính hiệu điện thế U1 giữa hai đầu điện trở R1

Câu 9: Dành cho chương trình nâng cao

Cho hai điện tích điểm q1=1,6μC và q2 = -6,4μC lần lượt đặt tại hai điểm A và B trong chân không cách nhau AB = 10cm. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích điểm q0=0,4μC đặt tại điểm M. Biết AM = 6cm, BM = 4cm

Câu 10: Dành cho chương trình nâng cao

 Một nguồn điện có suất điện động E = 6V, điện trở trong r = 1Ω được nối với điện trở  R = 11 Ω thành mạch kín. Tính cường độ dòng điện trong mạch.

Câu 11: Dành cho chương trình nâng cao

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ 

Trong đó nguồn điện đều giống nhau có suất điện động  E = 12V và có điện trở trong r = 1 Ω, các điện trở R1 = 5Ω, R2 = R3 = 10Ω và R4 = 11Ω.

a. Tính điện trở tương đương của mạch ngoài và suất điện động tương đương của bộ nguồn.

b. Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở R2

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11