Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 11 trường THPT Nguyễn Trãi năm học 2012-2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 2093

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Phát biểu định luật Cu – lông. Viết biểu thức và nêu đơn vị từng đại lượng trong biểu thức

Câu 2: Định nghĩa suất điện động của nguồn điện.

Câu 3: Nêu bản chất dòng điện trong kim loại.

Câu 4: Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q =5.10-9C   tại một điểm trong chân không cách điện tích một khoảng là 0,1 m có độ lớn là bao nhiêu?

Câu 5: Cho dòng điện chạy qua bình điện phân chứa dung dịch CuSOcó anot bằng Cu. Biết rằng đương lượng hoá của Cu là k=\frac{1}{F}.\frac{A}{n}=3,3.10^{-7}Kg/C . Để trên catot xuất hiện 0,33 kg Cu, thì điện tích chuyển qua bình phải bằng bao nhiêu?

Câu 6: Dành cho chương trình cơ bản

Khoảng cách giữa một proton và một electron là r=5.10-11m, coi rằng proton và electron là các điện tích điểm. Tính lực tương tác giữa chúng.

Câu 7: Dành cho chương trình cơ bản

Mắc điện trở R1 vào 2 cực của nguồn điện có điện trở trong r=4Ω thì cường độ dòng điện qua R1 là 1,2 A. Nếu mắc thêm điện trở R2=2Ω nối tiếp R1 là 1A. Tính R1

Câu 8: Dành cho chương trình cơ bản 

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ,

bỏ qua điện trở của các dây nối. Biết

R1=1 Ω, R2=6 Ω, R3=3 Ω, \zeta =6V , r=1 Ω.

  a. Tính cường độ dòng điện qua mạch chính.                               

  b. Tính hiệu điện thế hai đầu nguồn điện.

Câu 9: Dành cho chương trình nâng cao

Một quả cầu nhỏ mang điện tích Q =10-6C  đặt trong không khí. Đặt điện tích q =2.10-7C tại M, xác định lực điện trường do quả cầu mang điện tích Q tác dụng lên q. Suy ra lực điện trường tác dụng lên quả cầu mang điện tích Q, biết EM=9.105V/m.

Câu 10: Dành cho chương trình nâng cao

Đặt một hiệu điện thế 4,8 V vào hai đầu dây thép dài 5 m tiết diện đều 0,5 mm2 thì cường độ dòng điện trong dây thép bằng bao nhiêu? Điện trở suất của thép là: 12.10-8 Ωm

Câu 11: Dành cho chương trình nâng cao

Cho  mạch  điện như hình vẽ. Các nguồn giống  nhau

có  suất  điện  động \zeta = 1,5V, điện  trở trong r = 0,25Ω.

Các điện trở R1 = 3Ω, R2 = 6Ω, đèn Đ(3V – 3W).

 a. Tìm cường độ dòng điện trong mạch chính?  

 b. Đèn Đ sáng bình thường không?    

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lê Văn Toàn 0 0 0% 0.1
2 Khánh 0 0 0% 4.43
3 Nguyễn Sơn 0 0 0% 1.55
4 Hương Nhu 0 0 0% 0.13

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11