Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 11 trường THPT Nha Mân năm học 2012-2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 2088

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Phát biểu nội dung định luật Cu – lông ? Viết biểu thức lực tương tác giữa các điện tích điểm trong một môi trường đồng tính? Giải thích các đại lượng trong công thức? 

Câu 2: Độ mạnh yếu của dòng điện được đặc trưng bởi đại lượng nào? Đơn vị và dụng cụ đo của đại lượng đó là gì? 

Câu 3: Nêu bản chất của dòng điện trong kim loại? Nêu nguyên nhân gây ra điện trở của kim loại?

Câu 4: Điện tích điểm Q = 6,4.10-8 C đặt tại điểm O trong không khí. Tính và vẽ cường độ điện trường tại điểm M cách O 1 khảng r = 30 cm?

Câu 5: Một bình điện phân chứa dung dịch AgNO3, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là I = 1A. Tìm lượng Ag bám vào catôt trong thời gian 16 phút 5 giây. Biết Ag có A = 108 ( Đvc ),n = 1.

Câu 6: Dành cho chương trình cơ bản

Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không, cách nhau một đoạn 40 cm. Lực đẩy tĩnh điện giữa chúng là F = 9.10-5 N. Độ lớn mỗi điện tích là bao nhiêu?

Câu 7: Dành cho chương trình cơ bản

Một nguồn điện có suất điện động E = 6 V, điện trở trong không đáng kể, mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ mạch ngoài là P = 4,5 W thì điện trở R phải có giá trị bằng bao nhiêu?

Câu 8: Dành cho chương trình cơ bản

Một bóng đèn ghi: 6 V – 3 W, mắc bóng đèn này vào 2 cực của pin có suất điện động E = 6 V, điện trở trong r = 0,5 Ω.

1.Tìm điện trở của đèn và cường độ dòng điện định mức của đèn?

2.Cho biết đèn sáng như thế nào? Vì sao?

Câu 9: Dành cho chương trình nâng cao 

Cho 2 điện tích điểm q1 = 4.10-10 C và q2 = -4.10-10 C đặt tại 2 điểm A và B trong không khí, AB = a = 2 cm. Xác định cường độ điện trường tại điểm M? Biết M là trung điểm AB.

Câu 10: Dành cho chương trình nâng cao 

Một nguồn điện có suất điện động E = 6 V, điện trở trong r = 2Ω , mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ mạch ngoài đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị bằng bao nhiêu?

Câu 11: Dành cho chương trình nâng cao

Một pin có suất điện động E = 3 V, điện trở trong r = 0,09 Ω. Một bóng đèn ghi: 3 V – 3 W, mắc bóng đèn này vào 2 cực của pin.

a.Cho biết đèn sáng như thế nào? Vì sao?

b.Tìm hiệu suất của nguồn?

 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lê Văn Toàn 0 0 0% 0.05

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11