Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 11 trường THPT Thanh Bình 2 năm học 2012-2013

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 2095

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Nêu các tính chất của đường sức điện?

Câu 2: Một điện tích q di chuyển trong điện trường có cường độ E theo quỹ đạo tròn bán kính R. Hãy xác định công của lực điện làm di chuyển điện tích đi được quãng đường nữa quỹ đạo tròn. Biết q  = 10-6C, E = 1000V/m, R = 10cm.

Câu 3: Định nghĩa công của dòng điện? Nêu dụng cụ dùng để đo công của dòng điện? Mỗi số đo của dụng cụ đó có giá trị bao nhiêu Jun  ( J ).

Câu 4: Nêu bản chất của dòng diện trong kim loại? Nguyên nhân nào gây ra điện trở của dây dẫn kim loại?

Câu 5: Một bình điện phân đựng dung dịch bạc nitrat với anốt bằng bạc có điện trở R = 2Ω. Hiệu điện thế  đặt vào 2 cực là U = 10V.Xác định lượng bạc bám vào cực âm sau 2 giờ. Cho biết bạc có A = 108 g/mol, n = 1.

Câu 6: Dành cho  chương trình chuẩn

Có 2 diện tích q1 = - q2 = 2.10- 6 (C) đặt tại hai điểm A,B trong không khí cách nhau 1 khoảng  AB = 4 cm. Một điên tích q3 = q1 đặt tại C cách A = 2cm, cách B = 6cm. Hãy xác định lực điện do q1, q2  tác dụng lên q3?

Câu 7: Dành cho chương trình chuẩn

Cho mạch điện như hình vẽ. Mỗi nguồn có \zeta = 4,5V, r = 0,75Ω. Điện trở R1= 5Ω, R2=7Ω, R3=4Ω.

a). Tìm cường độ dòng điện trong mạch.                                         

b). Xác định công suất tiêu thụ ở mạch ngoài và hiệu suất của bộ nguồn

Câu 8: Dành cho chương trình chuẩn

Cho mạch điện gồm nguồn điện có \zeta =6V, r =1Ω mắc nối tiếp với một bóng đèn 3V-3W và một điện trở R thành mạch kín. Xác định giá trị của điện trở R để đèn sáng bình thường

Câu 9: Dành cho chương trình nâng cao .

Một prôtôn bay trong điện trường. Lúc prôtôn ở điểm A thì vận tốc của nó 2,5.104m/s. Khi bay đến B dừng lại.Xác định điện thế tại B. Biết điện thế tại A 500V, khối lượng prôtôn 1,67.10-27kg và có điện tích 1,6.10-19C

Câu 10: Dành cho chương trình nâng cao 

Cho mạch điện như hình vẽ. Mỗi nguồn có E =4,5V, r =1,5Ω.Điện trở R1=2Ω, R2=4Ω, R3=R4= 3Ω.                                                                           

      a). Tìm cường độ dòng điện chạy trong mạch.                           

      b). Tìm UMN và công suất của mỗi nguồn ( M điểm giữa 2 điện trở R1 và R2, điểm N điểm giữa 2 điện trở R3 và R4 )

Câu 11: Dành cho chương trình nâng cao 

Một nguồn điện có suất điện động \zeta , điện trở trong r, cấp điện cho một mạch ngoài có điện trở R thay đổi được. Xác định R để công suất mạch ngoài cực đại? Tính công suất cực đại đó và hiệu suất của nguồn điện khi đó. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lê Văn Toàn 0 0 0% 0.03
2 Hương's Jackson'x Yi 0 0 0% 3.58
3 Pé Cọp 0 0 0% 1.43
4 Nguyễn Quỳnh Trang 0 0 0% 0.18

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11