Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Nguyễn Hiền - Quảng Nam - hệ cơ bản - năm học 2013 - 2014

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 2588

Click vào đề thi     Tải đề và lời giải

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Mai Van 0 0 0% 90.02
2 Quốc Tiến 0 0 0% 90.47

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11