Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Quốc Tiến

  • Trường THPT Bình Phú - Bình Dương
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 24 38%
Môn Lí lớp 12 0 25 28%
Môn Hóa lớp 12 0 126 47%
Môn Sinh lớp 12 0 71 46%
Môn Anh lớp 12 0 154 53%
Môn Địa lớp 12 0 148 57%
Tổng cộng: 0 548 50%

Comment giao lưu với Quốc Tiến

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com