Đề thi học kỳ 2 môn Vật Lý 10 trường THPT Bà Điểm năm học 2013-2014

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 6 câu - Số lượt thi : 2410

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:  a. Phát biểu và viết công thức của định luật Sác- lơ?

b. Định nghĩa và viết công thức tính thế năng trọng trường của một vật? 

Câu 2:  a. Nội dung của thuyết động học phân tử của chất khí?

     b.Hệ cô lập (hệ kín) là gì? Phát biểu định luật bảo toàn động lượng? 

Câu 3:  Người ta nén đẳng nhiệt 10 (l)  khí lý tưởng ở áp suất 1 atm và nhiệt độ 1270C xuống còn 5 lit.

a. Tính áp suất lúc sau của khí.

b. Sau đó người ta lại dãn nở đẳng áp lượng khí trên cho đến khi khí tăng thêm 1000C.Tính thể tích lúc sau của khí

Câu 4:   Một vật có khối lượng m trượt không vận tốc đầu từ đỉnh A của một mặt phẳng dài AB = 5m, nghiêng một góc 300 so với phương ngang, lấy g = 10m/s2.Bỏ qua ma sát trên mặt phẳng nghiêng. Chọn gốc thế năng tại chân của mặt phẳng nghiêng(tại B).

          a.Tính vận tốc của vật tại B. (Dùng định luật bảo toàn cơ năng)      

          b.Tới B vật tiếp tục chuyển động trên đường nằm ngang BC. Tại C vật có vận tốc 4m/s, Biết hệ số ma sát trên đường BC là μ = 0,2. Tìm quãng đường BC.( Áp dụng định lý về động năng)

Câu 5:    Dành cho chương trình cơ bản

a.Phát biểu và viết công thức của nguyên lí I nhiệt động lực học? Cho biết quy ước về dấu của các đại lượng trong công thức của nguyên lí I nhiệt động lực học.

b.Áp dụng: Người ta truyền cho khí trong xy-lanh nhiệt lượng 150J. Khí nở ra thực hiện công 100J đẩy pit-tông lên. Tính độ biến thiên nội năng của khí? 

Câu 6: Dành cho chương trình nâng cao

a.Phát biểu và viết biểu thức định luật Béc-nu-li cho ống dòng nằm ngang.

b.Một thanh trụ đường kính 5 cm làm bằng nhôm có suất Y-âng là E =7.1010 Pa. Thanh này đặt thẳng đứng trên một đế rất chắc để chống đỡ một mái hiên. Mái hiên tạo một lực nén thanh là 3450N. Hỏi độ biến dạng tỉ đối của thanh ∆l/l0 là bao nhiêu?

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10