Đề thi học kỳ 2 môn Vật Lý 10 trường THPT Đông Dương năm học 2013-2014

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 8 câu - Số lượt thi : 2411

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Phát biểu định nghĩa và viết công thức tính công.

Câu 2: Viết công thức của phương trình trạng thái khí lý tưởng. Từ phương trình đó suy ra các phương trình cho các đẳng quá trình?

Câu 3: Phát biểu nguyên lý II Nhiệt động lực học theo hai cách.

Câu 4: Phát biểu và viết công thức tính độ nở dài của vật rắn.

Câu 5: Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh của một mặt phẳng nghiêng dài  l = 62,5m, nghiêng góc α = 300 so với mặt phẳng ngang. Bỏ ma sát trên mặt phẳng nghiêng, lấy g = 10 m/s2. Tính

a) Vận tốc của vật tại chân mặt phẳng nghiêng.

b) Xác định vị trí trên mặt phẳng nghiêng mà tại đó động năng bằng thế năng?

Câu 6:     Một khối khí ở nhiệt độ 270C và áp suất 3 atm. Nung nóng đẳng tích khối khí đến nhiệt độ 1270C thì áp suất khí khi đó sẽ là bao nhiêu?

Câu 7:  Một thước thép hình trụ, đồng chất ở 150C có độ dài 2 m. Khi nhiệt độ tăng đến 650C thì độ nở dài của thước thép này bằng bao nhiêu? Biết hệ số nở dài của thép là 11.10−6 K−1.

Câu 8: Một lượng khí ở áp suất 2.105 N/m2 và thể tích 5.10−3 m3. Khi truyền nhiệt lượng 3000 J để đun nóng đẳng áp thì khí nở ra và có thể tích 15.10−3 m3. Tính:

a) Độ lớn của công.

b) Độ biến thiên nội năng của khí. 

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10