Đề thi học kỳ 2 môn Vật Lý 10 trường THPT Lê Thanh Toàn năm học 2013-2014

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 8 câu - Số lượt thi : 2455

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trình bày liên hệ giữa độ giảm thế năng và công của trọng lực?

Câu 2: Định nghĩa thế năng trọng trường của một vật ?

Câu 3:  Khí lý tưởng là gì ?

Câu 4: Phát biểu định luật Bôi-lơ Ma-ri-ốt ? Viết công thức mô tả định luật ?

Câu 5:  Đường đẳng tích là gì ?Vẽ đường đẳng tích trong hệ tọa độ (p,T) ?

Câu 6: Thả rơi tự do một vật từ độ cao 60 (m) xuống mặt đất , chọn gốc thế năng tại mặt đất và cho g = 10 m/s2 . Dùng định luật bảo toàn cơ năng tính vận tốc của vật tại vị trí có động năng bằng ba lần thế năng ?

Câu 7: Một xe tải khối lượng 2500(kg) đang đi với vận tốc 36(km/h) thì tăng tốc nhờ lực kéo của động cơ là 9800(N) . Lấy g = 10 m/s2. Biết hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là 0,06. Áp dụng định lý động năng, tính quãng đường xe tải đi được khi đạt vận tốc 90(km/h) ?

Câu 8:  Một lượng khí lý tưởng biến đổi trạng thái theo một chu trình kín có đồ thị như hình vẽ .

1/Hãy mô tả quá trình biến đổi trạng thái trong hình vẽ.

2/ Vẽ lại đồ thị trong hệ tọa độ (P,V) và (V, T)

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 nguyenduythanh 0 0 0% 45.15

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10