Đề thi học kỳ 2 môn Vật Lý 10 trường THPT Nguyễn Du năm học 2013-2014

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 8 câu - Số lượt thi : 2450

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:

Nêu định nghĩa của động năng. Công thức, đơn vị của động năng.

Câu 2:

 Định nghĩa cơ năng của một vật, viết công thức  

Một ô tô chuyển động lên dốc nghiêng có độ cao h (so với mặt đất) với vận tốc không đổi. Hỏi cơ năng của vật trên quãng đường trên có bảo toàn không (nếu coi ma sát trên mặt nghiêng là không đáng kể). Giải thích.

Câu 3:

Phát biểu định luật Charles ( Sac-lơ ) theo nhiệt độ T viết công thức, đơn vị .Vẽ đường đẳng tích trong hệ tọa độ (0p ,0T )

Câu 4:

Phát biểu, viết công thức của định luật Gay-Lussac( Gay–Luy-xác).

Câu 5:

Một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v thì va chạm vào một vật khối lượng 2m đang đứng yên. Sau va chạm hai vật dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc. Tính vận tốc của hai vật sau va chạm. 

Câu 6:

 Một ô tô chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang với tốc độ 75,6 km/h . Biết công suất của động cơ ô tô là 6300w. Tính lực ma sát do mặt đường tác dụng lên ô tô?

Câu 7:

 Một quả bóng khối lượng 400g, được một cầu thủ sút phạt đền cách cầu môn 11m, quả bóng bay thẳng đến chạm xà ngang cao 2,5 m với vận tốc 20m/s. Tính vận tốc quả bóng lúc đầu, biết lực cản không khí ngược hướng chuyển động có độ lớn là 5N? Lấy g=10m/s2.

Câu 8:

Một khối khí thể tích 10l, nhiệt độ 27oC, áp suất 1atm biến đổi qua hai quá trình liên tiếp: quá trình 1, đẳng tích áp suất tăng gấp đôi; quá trình 2, đẳng áp thể tích sau cùng là 15l.

a/ Tìm nhiệt độ sau cùng của khí

b/ Vẽ đồ thị quá trình biến đổi trong hệ (0p,0V)

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Trần Văn Linh 0 0 0% 45.13

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10