Đề thi học kỳ 2 môn Vật Lý 11 trường THPT Bà Điểm năm học 2013-2014

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 6 câu - Số lượt thi : 2433

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: a) Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng? Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng?  

b)Áp dụng: Tia sáng đi từ không khí tới mặt phân cách  giữa không khí và môi trường trong suốt chiết suất n = √2  dưới góc tới 45o thì  có một phần bị phản xạ và một phần bị khúc xạ.Tính góc hợp bởi tia tới và tia khúc xạ 

Câu 2: a)Lăng kính là gì? Nêu các đặc trưng quang học của lăng kính.

b)Định nghĩa và viết biểu thức: Suất điện động cảm ứng trong mạch kín?

Câu 3: Thế nào là hiện tượng phản xạ toàn phần? Nêu điều kiện để có hiện tượng phản xạ toànphần?

Viết công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần? Thấu kính là gì ? 

Câu 4: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính, A trên trục chính qua thấu kính hội tụ có tiêu cự

f = 20cm cho ảnh thật A’B’ cao gấp 2 lần vật AB ( A’B’ = 2 AB).

a) Xác định vị trí vật và ảnh.

b) Vẽ hình. 

Câu 5:  Dành cho ban cơ Bản

Một ống dây dài = 30cm gồm N = 1000 vòng dây, đường kính mỗi vòng d = 8cm có dòng điện với cường độ I = 2A đi qua.

          a. Tính độ tự cảm của ống dây và từ thông qua mỗi vòng dây.

          b. Thời gian ngắt dòng điện là   ∆t = 0,1s, tính độ lớn suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây.

Câu 6: Dành cho ban nâng cao

Một bể nước có thành cao 80 cm, ánh sáng chiếu theo phương nghiêng góc  so với mặt nước trong bể. Hãy vẽ hình và xác định độ dài bóng đen ở đáy bể khi chiều cao lớp nước trong bể là 60 cm. cho biết chiết suất của nước là n = 4/3. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Vi's Jupi 0 0 0% 46.15
2 Văn's Thêmm 0 0 0% 46.58
3 Hình Bóng Tận Mây 0 0 0% 45.82

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11