Đề thi học kỳ 2 môn Vật Lý 11 trường THPT Bắc Ái năm học 2013-2014

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 2435

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Phát biểu và viết biểu thức định luật khúc xạ ánh sáng.

Áp dụng: Cho một tia sáng truyền từ không khí dưới góc tới là 450 vào khối chất trong suốt có chiết suất là √2 . Hãy tính góc lệch giữa tia khúc xạ và tia tới.

Câu 2: Hãy định nghĩa và phân loại thấu kính.

Câu 3: Hãy trình bày sự điều tiết của mắt

Hãy trình bày mắt viễn thị: đặc điểm và cách khắc phục.

Câu 4: Một vật sáng AB cao 4cm, đặt trước một thấu kính phân kỳ, cách thấu kính 1 đoạn là 24cm. Qua thấu kính, thu được ảnh A’B’ cao 2cm.

a. Ảnh thật hay ảo? Vì sao.

b. Tính tiêu cự của kính.

Câu 5: Một người có điểm cực viễn cách mắt là 52cm và điểm cực cận cách mắt là 17cm.

a. Người này bị tật gì và chữa bằng cách nào?

b. Muốn quan sát được những vật ở xa vô cực thì phải đeo kính có độ tụ là bao nhiêu?

c. Khi đeo kính trên thì người ấy có thể nhìn rõ được những vật gần nhất cách mắt là bao nhiêu?

   Biết kính đặt cách mắt 2cm.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 võ thị thu nguyệt 0 0 0% 46.47

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11