Đề thi học kỳ 2 môn Vật Lý 11 trường THPT Bắc Sơn năm học 2013-2014

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 2429

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:  Dòng điện cảm ứng là gì? Phát biểu định luật Len – xơ về chiều của dòng điện cảm ứng.

Câu 2: Phát biểu và viết biểu thức của định luật Fa – ra – đây về cảm ứng điện từ ( giải thích các đại lượng trong công thức).

Câu 3: Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng và viết công thức của định luật dạng đối xứng.

Câu 4: Phản xạ toàn phần là gì? Nêu điều kiện để có phản xạ toàn phần.

Câu 5: Vật AB cao 10 cm đặt vuông góc với trục chính ( A trên trục chính) của một thấu kính L có tọa độ D = 2,5dp cho ảnh ảo A’B’ cách thấu kính 40 cm.

a. L là thấu kính gì ? Tính tiêu cự L. 

b.Xác định vị trí của vật AB đối với L.

c. Tính số phóng đại ảnh và chiều cao của ảnh A’B’. 

d. Vẽ ảnh A’B’ của vật AB tạo bởi. 

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11