Đề thi học kỳ 2 môn Vật Lý 11 trường THPT Đào Duy Từ năm học 2013-2014

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 7 câu - Số lượt thi : 2428

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:  Nêu hiện tượng phản xạ toàn phần. Vẽ hình biểu diễn, chú thích.

Câu 2: Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng.

Câu 3: Nêu cấu tạo lăng kính.

Câu 4: Một tia sáng đi từ không khí vào chất lỏng trong suốt với góc tới 450 thì góc khúc xạ 300. Khi tia sáng đi từ chất lỏng ra không khí, để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần thì góc tới i phải thỏa bao nhiêu?

Câu 5: Cho thấu kính phân kỳ có tiêu cự 20cm. Xác định độ tụ của thấu kính? 

Câu 6: Một vật sáng AB cao 2cm đặt trước thấu kính hội tụ có f= 30cm và cách thấu kính 60cm. Xác định vị trí ảnh, tính chất ảnh, độ phóng đại ảnh, độ lớn ảnh và vẽ ảnh.

Câu 7: Cho một thấu kính hội tụ. Một vật sáng AB đặt trước thấu kính cho ảnh cao gấp 2 lần vật và cách vật 90 cm. Biết ảnh hứng được trên màn (ảnh thật). Xác định tiêu cự của thấu kính.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11