Đề thi học kỳ 2 môn Vật Lý 11 trường THPT Đông Dương năm học 2013-2014

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 9 câu - Số lượt thi : 2426

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trình bày định nghĩa từ trường đều?

Câu 2: Viết công thức tính từ thông Φ qua diện tích S. Trong trường hợp nào từ thông qua S bằng 0 ?

Câu 3: Phát biểu định luật Lenxơ về chiều dòng điện cảm ứng.

Câu 4: Thấu kính là gì? Nêu hai công dụng của thấu kính?

Câu 5: Một đoạn dây dẫn dài l = 12 cm được đặt vuông góc với vectơ cảm ứng từ có độ lớn B = 4.10−3T. Biết lực từ tác dụng lên đoạn dây đó có độ lớn F = 0,0024 N. Xác định cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.

Câu 6:

Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn, đặt cách nhau một khoảng b = 2a = 20cm trong không khí. Cho hai dòng điện cùng chiều và cùng cường độ I= I= I = 5A đi qua hai dây. Một mặt phẳng P vuông góc với hai dây dẫn và cắt dây I1 tại A và cắt dây I2 tại B. M là một điểm trên mặt phẳng P thuộc đường trung trực Ox của AB, với OM = x. Tìm điểm M0 trên Ox mà tại đó cảm ứng từ đạt giá trị cực đại?

Câu 7: Từ thông qua một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian 0,3 s từ thông giảm từ 2 Wb xuống còn 0,8 Wb. Tính độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây.

Câu 8: Chiếu một tia sáng đơn sắc từ một môi trường trong suốt có chiết suất n ra ngoài không khí, theo phương hợp với mặt phân cách của hai môi trường một góc 600 thì góc khúc xạ là r = 450

a) Tính chiết suất n.

b) Góc tới i có giá trị bằng bao nhiêu thì không có tia khúc xạ ra ngoài không khí?

Câu 9: Một vật sáng phẳng nhỏ AB = 2cm đặt vuông góc với trục chính và cách thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 50 cm một đoạn d = 30 cm.

a) Xác định vị trí, tính chất và độ lớn của ảnh A’B’ qua thấu kính.

b) Vẽ ảnh A’B’ của vật AB được tạo bởi thấu kính trên.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lợi Nguyễn 0 0 0% 45.1

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11