Đề thi học kỳ 2 môn Vật Lý 11 trường THPT Hòa Bình năm học 2013-2014

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 2423

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Thế nào là từ thông? Viết công thức tính từ thông? (có chú thích ).

Áp dụng : một vòng dây kín, tròn có diện tích 300cm2 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ 4.10-2 T, tính từ thông qua dây tròn kín, biết góc hợp bởi cảm ứng từ và pháp tuyến vòng dây là 600 .

Câu 2: Phát biểu nội dung của định luật khúc xạ ánh sáng? Biểu thức của định luật? 

Câu 3: Sự điều tiết của mắt là gì? Thế nào là mắt viễn thị? Nêu cách sửa tật viễn thị? 

Câu 4: Một tia sáng đi từ môi trường  thủy tinh chiết suất  √3 đến mặt tiếp xúc với nước chiết suất 4/3.

Tìm góc giới hạn phản xạ toàn phần Khi góc tới là 350 thì có hiện tượng phản xạ toàn phần hay có hiện tượng khúc xạ? Nếu có hiện tượng khúc xạ, hãy tính góc khúc xạ.

Câu 5: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính có tiêu cự bằng 30cm, cho ảnh A’B’ cùng chiều, cao gấp 2 lần vật AB.Tìm vị trí của vật? Nếu dịch chuyển vật lại gần thấu kính 1 đoạn 25cm,  xác định vị trí của ảnh khi đó.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11