Đề thi học kỳ 2 môn Vật Lý 12 trường THPT Bà Điểm năm học 2013-2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 48 câu - Số lượt thi : 2486

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Hiện tượng quang điện là hiện tượng khi chiếu sáng bước sóng thích hợp vào kim loại, thì sẽ làm bật ra

Câu 2: Tia hồng ngoại và tử ngoại có cùng tính chất nào sau đây

Câu 3: Giới hạn quang điện phụ thuộc vào

Câu 4: Một sóng điện từ trong chân không có tần số từ 4,0.10 14 Hz Biết vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s.  sóng trên thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ?

Câu 5: Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Iâng (Young) với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Người ta đo được khoảng cách giữa vân sáng và vân tối nằm cạnh nhau là 1,0mm. Trong khoảng giữa hai điểm M và N ở hai bên so với vân trung tâm, cách vân này lần lượt là 6,5mm và 7,0mm có số vân sáng là bao nhiêu?

Câu 6: Khi ánh sáng truyền từ nước ra không khí thì

Câu 7: Khi chiếu vào một chất lỏng ánh sáng chàm thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là

Câu 8: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là r = 2,12.10-10m. Quỹ đạo đó có tên gọi là quỹ đạo dừng

Câu 9: Tia tử ngoại.Chọn câu trả lời sai

Câu 10: Máy quang phổ là dụng cụ quang học dùng để

Câu 11: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là ro = 5,3.10 -11 m. Bán kính quỹ đạo dừng M là

Câu 12: Cho hai nguồn sáng kết hợp cách nhau S1S2= 5mm, khoảng cách D = 2m. Quan sát vân giao thoa trên màn, người ta thấy khoảng cách từ vân sáng thứ năm đến vân trung tâm là 1,5mm. Bước sóng λ của nguồn sáng bằng

Câu 13: Tác dụng của tia Rơn-ghen

Câu 14: Ứng dụng của tia tử ngoại

Câu 15: Trong nguyên tử hidrô, khi electrôn chuyển từ quĩ đạo Q có mức năng lượng E7 = - 0,27 eV về quĩ đạo L có mức năng lượng E2 = - 3,4 eV nó phát ra phôtôn có mức năng lượng bằng bao nhiêu? Bước sóng này thuộc vùng nào của thang sóng điện từ?

Câu 16: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, gọi i là khoảng vân. Khoảng cách từ vân sáng thứ ba đến vân tối thứ ba khác phía đối với vân trung tâm bằng:

Câu 17: Điều kiện để xảy ra giao thoa ánh sáng là 2 nguồn  sáng phải:

Câu 18: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng λ= 0,5μm, biết S1S2 = a = 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 1m. Bề rộng vùng giao thoa quan sát được trên màn là L =13mm. Tính số vân sáng quan sát được trên màn.

Câu 19: với f_{1} ;f_{2} ;f_{3} lần lượt là tần số của tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia gamma  ( tia \gamma ) thì

Câu 20: Một đám nguyên tử H đang ở trạng thái kích thích mà electron chuyển động trên quỹ đạo dừng N. Quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử có bao nhiêu vạch khi các nguyên tử chuyển về trạng thái cơ bản?

Câu 21: Quang phổ liên tục của một nguồn sáng J

Câu 22: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là sai?

Câu 23: Một bức xạ đơn sắc có tần số f = 4.1014 Hz. Bước sóng của nó trong thuỷ tinh là bao nhiêu? Biết chiết suất của thuỷ tinh đối với bức xạ trên là 1,5.

Câu 24: Tìm câu sai. Sóng vô tuyến điện, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X  và tia gamma

Câu 25: Quang điện trở hoạt động dựa vào hiện tượng

Câu 26: Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 0,1026 µm. Lấy h = 6,625.10-34J.s, e = 1,6.10-19 C và c = 3.108m/s. Năng lượng của phôtôn này bằng

Câu 27: Sự phát sáng của vật nào sau đây là sự phát quang

Câu 28: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe Y-âng là 1 mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 2 m. Hai khe được chiếu bằng ánh sáng đỏ có bước sóng 0,55μm .Hệ vân trên màn có khoảng vân

Câu 29: Khi hiện tượng quang điện xảy ra, trong chất bán dẫn có hạt tham gia vào quá trình dẫn điện là

Câu 30: Trong thí nghiệm Y-âng bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,40μm  đến 0,75μm. Khoảng cách từ hai nguồn đến màn là 2 m, khoảng cách giữa hai nguồn là 2 mm. Số bức xạ cho vân sáng tại M cách vân sáng trung tâm 4 mm là:

Câu 31: Đặc điểm nào sau đây không phải của tia Laze

Câu 32: Một nguyên tử hidro chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng E_{M}=-1,5eV  sang trạng thái có năng lượng E_{L}=-3,4eV . Bước sóng có bức xạ phát ra là

Câu 33: Theo chương trình chuẩn

Trong thí nghiệm yâng về giao thoa ánh sáng, các khe S1, S2 được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa  hai khe là a = 2mm, giữa hai khe và màn là D = 4m. Bước sóng ánh sáng là 0,6μm . Xác định toạ độ của vân sáng bậc 3 và vân tối thứ 5 cùng một phía?

Câu 34: Theo chương trình chuẩn

Một nguồn sáng đơn sắc S phát ra một bức xạ đơn sắc có bước sóng λ=0,6 μm , trong khí nghiệm Y-âng. Hai khe cách nhau a=3mm, màn cách hai khe 2m. Thí nghiệm được đặt trong nước có chiết suất  n = 1,33. Miền vân giao thoa trên màn có bề rộng 4,5mm. Số vân sáng quan sát được trên màn (kể cả hai bên của miền giao thoa nếu có) là:

Câu 35: Theo chương trình chuẩn

Ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz truyền trong chân không với bước sóng 600 nm. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt ứng với ánh sáng này là 1,52. Tần số của ánh sáng trên khi truyền trong môi trường trong suốt này

Câu 36: Theo chương trình chuẩn

Năng lượng cung cấp cho một nguyên tử H để đưa electron của nó ra quỹ đạo vô cùng được gọi là năng lượng ion hóa nguyên tử. Để ion hóa nguyên tử H từ trạng thái cơ bản (có năng lượng -13,6 eV), người ta cần một năng lượng 13,6 eV. Bước sóng ngắn nhất mà nguyên tử H có thể phát ra là

Câu 37: Theo chương trình chuẩn

Cho giới hạn quang điện của một số chất: Canxi (0,75μm) ; Natri (0,5μm); Kali (0,55μm); Xêsi (0,66μm). Ánh sáng có bước sóng (0,75μm) có thể gây ra hiện tượng quang điện ở chất nào ở trên.

Câu 38: Theo chương trình chuẩn

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Y-âng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng λ= 0,5μm, biết S1S2 = a = 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 1m. Bề rộng vùng giao thoa quan sát được trên màn là L =15mm. Tính số vân sáng và vân tối quan sát được trên màn.

Câu 39: Theo chương trình chuẩn

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, chiếu vào hai khe đồng thời  hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là  λ= 0,66 µm và λ= 0,55µm. Trên màn quan sát, vân sáng bậc 5 của ánh sáng có bước sóng λ1 trùng với vân sáng bậc mấy của ánh sáng có bước sóng λ2?

Câu 40: Theo chương trình chuẩn

Mẫu nguyên tử BO khác mẫu nguyên tử Rơ dơ pho ở điểm nào ?

Câu 41: Theo chương trình nâng cao 

Hạt nhân mẹ A có khối lượng mA đang đứng yên, phân rã thành hạt nhân con B và hạt α có khối lượng mB và mα . So sánh tỉ số động năng và tỉ số khối lượng của các hạt sau phản ứng, hãy chọn kết luận đúng.

Câu 42: Theo chương trình nâng cao 

Dùng ptôtôn có WP = 1,20 MeV bắn vào hạt nhân _{3}^{8}\textrm{Li} đứng yên thì thu được hai hạt nhân _{2}^{4}\textrm{He}  có cùng vận tốc. Cho mP = 1,0073u; mLi = 7,0140u; mHe = 4,0015u và 1 u = 931MeV/c2. Động năng của mỗi hạt là:

Câu 43: Theo chương trình nâng cao 

Biết chu kì bán rã của iôt phóng xạ (_{53}^{131}\textrm{I}) là 8 ngày đêm. Ban đầu có 100g iôt phóng xạ. Khối lượng chất iốt còn lại sau 8 tuần lễ là  bao nhiêu?

Câu 44: Theo chương trình nâng cao 

Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là c và khối lượng nghỉ của một hạt là m0. Theo thuyết tương đối hẹp của Anh-xtanh, khi hạt này chuyển động với tốc độ v thì khối lượng của nó là

Câu 45: Theo chương trình nâng cao 

Cho biết _{92}^{238}\textrm{U}  và _{92}^{235}\textrm{U} là các chất phóng xạ có chu kì bán  rã lần lượt là T1 = 4,5.109 năm và T2=7,13.108 năm. Hiện nay trong quặng urani thiên nhiên có lẫn 238U và 235 U  theo tỉ lệ 160 : 1. Giả thiết ở thời điểm tạo thành Trái đất tỉ lệ 1:1. Tuổi của  Trái đất là bao nhiêu?

Câu 46: Theo chương trình nâng cao 

Một chất phóng xạ A có chu kì bán rã T = 360 giờ. Khi lấy ra sử dụng thì khối lượng chất phóng xạ còn lại chỉ bằng \frac{1}{32}  khối lượng lúc mới nhận về. Thời gian kể từ lúc bắt đầu nhận chất A về đến lúc lấy ra sử dụng là

Câu 47: Theo chương trình nâng cao 

Trong quá trình phân ra, urani _{92}^{235}\textrm{U} phóng ra tia phóng xạ \alpha và tia phóng xạ \beta ^{-} theo phản ứng : _{92}^{238}\textrm{U}\rightarrow _{82}^{206}\textrm{Pb}+x\alpha +y\beta ^{-} . Số hạt \alpha và hạt \beta ^{-} lần lượt là

Câu 48: Theo chương trình nâng cao 

Một đồng hồ chuyển động với tốc độ v = 0,6c ( c là tốc độ ánh sáng trong chân không). Sau 20 phút đồng hồ này chạy nhanh hay chậm hơn đồng hồ gắn với quan sát viên đứng yên bao nhiêu?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Trọng Kt 37 48 77% 29.58
2 Phạm Bá Phú 34 48 71% 47.67
3 Thùy Linh 22 48 46% 14.38
4 ĐạiGia ConNhà Nghèo 24 47 51% 32.25
5 Uyên Angel's 36 48 75% 53
6 Highly Sun Trần 33 47 70% 26.72
7 Hải Lê 30 47 64% 35.93
8 phan Văn Khoa 30 39 77% 18.93
9 Con Nít Ranh 11 25 44% 27.63

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12