Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Phạm Bá Phú

  • Trường THPT Nguyễn Thái Học - Gia Lai
  • 1380

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 12 75%
Môn Lý lớp 12 280 860 58%
Môn Hóa lớp 12 90 590 63%
Môn Sinh lớp 12 1000 1160 68%
Môn Anh lớp 12 0 116 42%
Tổng cộng: 1370 2738 63%

Comment giao lưu với Phạm Bá Phú

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com