Đề thi học kỳ 2 môn Vật Lý 12 trường THPT Gò Vấp năm học 2013-2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 48 câu - Số lượt thi : 2515

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Chọn câu phát biểu SAI. Tia hồng ngoại :

Câu 2: Hai khe I-âng cách nhau 3 mm được chiếu bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách mặt phẳng chúa hai khe một đoạn 2 m. Tại điểm N cách vân trung tâm 1 mm có 

Câu 3: Trong thí nghiệm I-âng: Hai khe I-âng cách nhau 0,2cm, mặt phẳng hai khe I-âng cách màn 4m, bước sóng dùng trong thí nghiệm là 0,6µm thì vị trí vân sáng bậc 4 trên màn là:

Câu 4: Chọn câu ĐÚNG: Trong quang phổ của nguyên tử hidro, các vạch thuộc dãy Banme ứng với sự chuyển của electron từ các quỹ đạo bên ngoài về 

Câu 5: Kim loại dùng làm catôt của một tế bào quang điện có công thoát là 2,2 eV. Cho hằng số Plăng  h= 6,625.10-34 J.s, tốc độ của ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catôt là  

Câu 6: Trong thí nghiệm I-âng: Hai khe cách nhau 2mm, 2 khe cách màn 4 m, bước sóng dùng trong thí nghiệm là 0,6µm thì vị trí vân tối thứ 6 trên màn là:

Câu 7: Tìm công thức ĐÚNG liên hệ giữa giới hạn quang điện λ0, công thoát A của kim loại, tốc độ ánh sáng trong chân không c và hằng số Plank  h

Câu 8: Sắp sếp nào sau đây là ĐÚNG theo trình tự tăng dần của bước sóng

Câu 9: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe I-âng, hai khe được chiếu sáng bằng ánh sáng có bước sóng λ = 0,5 μm. Biết S1S2 = a = 0,5 mm,khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe I-âng đến màn quan sát là      D = 1,2 m. Bề rộng vùng giao thoa quan sát được trên màn là L = 13 mm. Số vân sáng quan sát được trên màn là

Câu 10: Biết công cần thiết để bứt electrôn ra khỏi catốt của tế bào quang điện là A = 4,14 eV. Giới hạn quang điện của kim loại làm catốt của tế bào quang điện trên là

Câu 11: Cho bước sóng λ1 = 0,1216 μm của vạch quang phổ ứng với sự dịch chuyển của electron từ quỹ đạo L về quỹ đạo K. Hiệu 2 mức năng lượng giữa quỹ đạo L với quỹ đạo K là:

Câu 12:

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính bằng công thức:

Câu 13:

Trong giao thoa ánh sáng với khe I-âng , công thức nào sau đây là công thức xác định vị trí vân sáng trên màn?

Câu 14:

Điều nào sau đây là ĐÚNG khi nói về tia tử ngoại :

Câu 15: Phát biểu nào dưới đây về vân giao thoa là SAI ? Tại vị trí có vân sáng:

Câu 16: Chọn câu phát biểu ĐÚNG : Phôtôn là 

Câu 17: Các electron quang điện bị bứt ra khỏi bề mặt kim loại khi ánh sáng kích thích chiếu vào bề mặt kim loại đó có : 

Câu 18: Tìm phát biểu ĐÚNG: Dựa vào thuyết sóng ánh sáng, ta không thể giải thích được:

Câu 19: Trong chân không, mọi phôtôn đều có cùng:

Câu 20: Gọi r0 là bán kính Bo, bán kính của các lớp K, L, M, N… trong nguyên tử là:

Câu 21: Chỉ ra câu khẳng định KHÔNG ĐÚNG.

Câu 22: Trong thí nghiệm I-âng: Hai khe cách nhau 0,2cm, 2 khe cách màn 4 m, bước sóng dùng trong thí nghiệm là 0,6µm thì khoảng vân trên màn sẽ là:

Câu 23: Với một kim loại nhất định, hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi ánh sáng đơn sắc kích thích có bước sóng λ thỏa mãn điều kiện nào sau đây (λ0 là giới hạn quang điện ứng với kim loại sử dụng):

Câu 24: Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG? Hiện tượng quang điện trong:

Câu 25: Nói về đặc điểm và ứng dụng của tia Rơnghen, phát biểu nào dưới đây là ĐÚNG?

Câu 26: Một bức xạ điện từ có bước sóng λ = 0,2.10-6m. Năng lượng phôtôn trong bức xạ đó là :

Câu 27: Chọn đáp án ĐÚNG : Giới hạn quang điện của đồng , kẽm , natri lân lượt là 0,30μm, 0,35μm, 0,50μm. Giới hạn quang điện của một hơp kim gồm ba kim loại trên là :

Câu 28:

Tính chất nào sau đây không phải là của tia Rơn- ghen ?

Câu 29:

Trong trường hợp nào dưới đây có thể xảy ra hiện tượng quang điện? Khi ánh sáng Mặt trời chiếu vào:

Câu 30: Khi chiếu chùm tia sáng hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm thì:

Câu 31: Bước sóng của một ánh sáng đơn sắc trong không khí là 680 nm. Bước sóng của ánh sáng đó trong nước có chiết n =4/3 là: 

Câu 32: A. Theo chương trình Chuẩn 

 

Trong thí nghiệm giao thoa với khe I-âng,hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân sáng bậc 1( tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1 , S2 đến M có độ lớn bằng:

Câu 33:

Trạng thái kích thích cao nhất của các nguyên tử hidro khi  ta chỉ thu được 6 vạch quang phổ phát xạ là: 

Câu 34: Phát biểu nào sau đây không thuộc về thuyết lượng tử ánh sáng của Anh-xtanh?

Câu 35:

Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hidro là r0 . Ban đầu, êlectron chuyển động trên quỹ đạo N. Khi bán kính quỹ đạo của êlectron giảm bớt 12 r0  thì êlectron đã chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo:

Câu 36:

Khi chiếu tia sáng đơn sắc đỏ từ không khí vào nước, ta thấy tia này vẫn có màu đỏ vì :

Câu 37: Tìm phát biểu SAI về hiện tượng tán sắc:

Câu 38:

Chọn câu phát biểu SAI trong các câu sau:

Câu 39: Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc:

Câu 40: B. Theo chương trình Nâng Cao 

Phát biểu nào sau đây là KHÔNG ĐÚNG? 

Câu 41: Chọn câu ĐÚNG trong các câu sau:

Câu 42: Từ hiện tượng tán sắc và giao thoa ánh sáng, kết luận nào sau đây là ĐÚNG khi nói về chiết suất của một môi trường? 

Câu 43: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn:

Câu 44: Chọn câu phát biểu ĐÚNG : Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơghen và tia gamma đều là:

Câu 45: Trong các thí nghiệm sau đây, thí nghiệm nào có thể sử dụng để thực hiện việc đo bước sóng ánh sáng?

Câu 46: Thực hiện giao thoa với ánh sáng trắng, trên màn quan sát thu được hình ảnh như thế nào?

Câu 47: Tìm công thức ĐÚNG trong các công thức sau đây :

Câu 48:

Điều nào sau đây là SAI khi nói về quang phổ liên tục?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Enti Hân Nguyễn 40 48 83% 33.33
2 Lê Thuỳ 22 39 56% 34
3 Gio Cua Uoc Mo 37 48 77% 30.23
4 Chấn Hiệp 20 31 65% 15.93
5 Lin Lin 24 48 50% 23.62
6 Vũ Dũng 36 48 75% 14.23
7 Hoàng Trung 45 48 94% 27.4
8 Phạm Thị Kiều Loan 33 38 87% 21.42
9 Uyên Angel's 39 48 81% 28.57
10 Trọng Kt 35 48 73% 28.57
11 Mạnh Nguyễn 24 48 50% 40.08
12 Võ Hùng 23 33 70% 11.77
13 Con Của Má Xuân 24 48 50% 32.15
14 Con Nít Ranh 27 48 56% 33.47
15 Kim Ngọc 25 47 53% 55.98
16 Vo Ngoc Doan Trinh 26 48 54% 15
17 Trần Văn Trọng 35 46 76% 11.57

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12