Đề thi học kỳ 2 môn Vật Lý 12 trường THPT Lam Sơn năm học 2013-2014

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 40 câu - Số lượt thi : 2464

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Một nguồn sáng đơn sắc λ = 0,6μm chiếu vào một mặt phẳng chứa hai khe hở S1, S2 cách nhau 1mm và cách đều nguồn sáng. Đặt một màn ảnh song song và cách mặt phẳng chứa hai khe 1m. Vị trí vân tối thứ 3 là

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai

Câu 3: Chọn câu sai:

Câu 4: Một máy thu sóng điện từ có L, C có thể thay đổi. Khi L tăng 5 lần thì C phải tăng hay giảm bao nhiêu lần để bước sóng mà máy thu được giảm đi 5 lần?

Câu 5: Dao động điện từ trong mạch LC tắt càng nhanh khi

Câu 6: Một mạch dao động điện từ LC, ở thời điểm ban đầu điện tích trên tụ đạt cực đại Q0 = 4√2.10-9 C. Thời gian để tụ phóng hết điện tích là 4μs. Cho p2 = 10. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là

Câu 7: I0 là c­ường độ dòng điện cực đại trong mạch LC; Uo là hiệu điện thế cực đại trên tụ của mạch đó. Công thức liên hệ Io và Uo là:  

Câu 8: Một bức xạ đơn sắc có tần số f = 4.1014 Hz. Bước sóng của nó trong thuỷ tinh là bao nhiêu? Biết chiết suất của thuỷ tinh đối với bức xạ trên là 1,5.

Câu 9: Khi ánh sáng truyền từ nước ra không khí thì

Câu 10: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young, ánh sáng được dùng có bước sóng λ1=0,75 μm. Khi thay ánh sáng có bước sóng  λthì khoảng vân giảm 1,6 lần. Bước sóng λ

Câu 11: Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young với ánh sáng bước sóng λ trong không khí thì tại vị trí x = 4,5mm là vân sáng bậc 3. Khi đưa thí nghiệm vào trong môi trường có chiết suất n=3/2 thì tại x là vân gì?

Câu 12: Khẳng định nào sai về tia tử ngoại:

Câu 13: Trong thí nghiệm khe Young về ánh sáng, hiệu quang trình xác định bằng công thức

Câu 14: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, biết D = 3m, a = 1mm, λ = 0,6μm. Tại vị trí cách vân trung tâm 19,8 mm, ta thấy có:

Câu 15: Tia Hồng ngoại không có tính chất nào sau đây:

Câu 16: Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ

Câu 17: Trong dao động điện từ chu kỳ T của mạch LC. Năng lượng từ trường trên cuộn điện biến thiên điều hòa với chu kì bằng

Câu 18: Trong mạch dao động LC, nếu điện tích cực đại trên tụ là Q0 và cường độ dòng cực đại trong mạch là I0 thì chu kì dao động điện từ trong mạch là

Câu 19: Một mạch dao động có tụ điện C = 2.10-3/π F mắc nối tiếp. Để tần số dao động trong mạch bằng 500Hz thì độ tự cảm L của cuộn dây phải có giá trị

Câu 20: Cường độ dòng tức thời trong mạch dao động LC là i = sin200t (A), điện dung của tụ bằng 10 μF. Điện tích cực đại trên tụ là

Câu 21: Mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có  C = 0,125 μF và một cuộn cảm có  L = 50 μH. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa 2 bản tụ là 3V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

Câu 22: Một tụ điện có điện dung 10mF được tích điện đến một hiệu điện thế xác định. Sau đó nối hai bản tụ điện vào 2 đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1H. Bỏ qua điện trở của các dây nối, lấy π2 = 10. Sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu (kể từ lúc nối) thì điện tích trên tụ có giá trị bằng một nửa giá trị ban đầu?

Câu 23: Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ phát ra từ mạch LC dao động với tần số f:

Câu 24: Một mạch thu sóng có L=10 μH, C=1000/π2 pF thu được sóng có bước sóng là

Câu 25: Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m là 

Câu 26: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điện từ trường?

Câu 27: Mạch dao động điện từ LC có L = 4.10-2H và C = 4.10-6  μF. Tần số góc của dao động bằng

Câu 28: Mạch dao động LC dao động điều hòa với tần số f, khi đó 

Câu 29: Phát biểu nào sau đây là đúng

Câu 30: Cho hai nguồn sáng kết hợp cách nhau S1S2= 5mm, khoảng cách D = 2m. Quan sát vân giao thoa trên màn, người ta thấy khoảng cách từ vân sáng thứ năm đến vân trung tâm là 1,5mm. Bước sóng λ của nguồn sáng bằng

Câu 31: Khi ánh sáng truyền từ nước ra không khí thì

Câu 32: Thực hiện giao thoa ánh sáng trong nước có chiết suất n = 4/3 với ánh sáng đơn sắc người ta đo được khoảng cách từ vân tối thứ 2 đến vân sáng bậc 5 là 7mm. Khoảng vân là:

Câu 33: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young, để vân trung tâm di chuyển người ta phải:

Câu 34: Khi làm thí nghiệm giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu đỏ, màu vàng, màu lam, màu lục thì khoảng vân giao thoa rộng nhất là đối với ánh sáng

Câu 35: Cho các ánh sáng đơn sắc màu tím, màu lam, màu lục, màu da cam đi qua lăng kính với những góc tới khác nhau. Chiết suất của lăng kính nhỏ nhất đối với ánh sáng đơn sắc

Câu 36: Chiếu sáng hai khe Young bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng  λ = 0,55 μm, thấy vân tối thứ ba cách vân trung tâm  8,25mm. Biết khoảng cách hai khe là 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là

Câu 37: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc?  

Câu 38: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, nếu dùng ánh sáng trắng thì 

Câu 39: Thực hiện giao thoa ánh sáng trong không khí với ánh sáng đơn sắc người ta đo được khoảng cách từ vân tối thứ 2 đến vân sáng bậc 5 là 7mm. Khoảng vân là:

Câu 40: Tìm phát biểu sai về tác dụng và công dụng của tia tử ngoại: 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Phạm Bá Phú 25 40 63% 35.42
2 Phạm Bình Bình 31 40 78% 26.93
3 Lê Quốc Truyền 26 39 67% 15.27
4 Không Bao Giờ 22 39 56% 37.57
5 dang thuong 5 15 33% 60.13

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12