Đề thi kiểm tra chất lượng học kì I môn Sinh trường THPT chuyên Thái Nguyên năm 2012 - 2013 (cơ bản)

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 3 câu - Số lượt thi : 2161

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: a.    Hãy vẽ sơ đồ quá trình cố định CO2  ở thực vật C3 ?

b.    Dựa vào sơ đồ ở câu a, hãy cho biết:

       - Khi không có ánh sáng, một chất tăng, một chất giảm, đó là những chất nào? Giải thích?

       - Khi nồng độ CO2 giảm, một chất tăng, một chất giảm, đó là những chất nào? Giải thích?

Câu 2:   a.   Hãy trình bày đặc điểm cấu tạo của túi tiêu hóa và ống tiêu hóa?

  b.   Hãy cho biết ống tiêu hóa có ưu điểm gì so với túi tiêu hóa?

Câu 3: Hãy trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau về quá trình hô hấp sáng:

Hô hấp sáng là gì? Hô hấp sáng diễn ra ở bào quan nào? Hậu quả của quá trình hô hấp sáng? Nhóm thực vật nào có quá trình hô hấp sáng? Tại sao?

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11