Đề thi thử đại học môn địa lí năm 2012

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 1803

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam tạo ra những khó khăn thách thức nào cho sự phát triển kinh tế, xã hội

Câu 2: Hãy nên và giải thích các đặc điểm chung của sông ngòi Bắc Bộ.

Câu 3: Hãy so sánh đặc điểm địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc với vùng núi Trường Sơn Nam?

Câu 4: Dựa vào bảng sau:

Mùa mưa ở các địa phương của nước ta

a. Hãy chỉ ra những điểm khác nhau vè mùa mưa của các địa phương: Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh.

b. Giải thích về chế độ mưa của từng địa phương trên.

Câu 5: Chứng minh rằng thiên nhiên vùng biển nước ta thuận lợi để phát triển nhiều ngành kinh tế.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Hoán Hữu 0 0 0% 4.87

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12