Đề thi thử đại học môn lịch sử khối C năm 2014 - đề số 2

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 1617

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Hãy nêu thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933).

Câu 2: Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp có ý nghĩa như thế nào? 

Câu 3: Hãy phân tích quá trình chuyển hướng đi đến hoàn chỉnh chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu của Đảng từ hội nghị Trung ương tháng 11 năm 1939 đến Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5/1941).

 

Câu 4: Sự phát triển "thần kì" của nền kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Nguyên nhân của sự phát triển đó?

Câu 5: Nêu tình hình kinh tế, chính trị và chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu từ năm 1950 đến năm 1973.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Shin Ngốc 0 0 0% 3.35

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12