Đề thi thử đại học môn lịch sử khối C năm 2014 - đề số 3

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 1625

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất? 

Câu 2: Trình bày nội dung, ý nghĩa của Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam ngày 6 - 1 - 1930.

Câu 3: Đảng, Chính phủ và Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào để đối phó với quân Pháp trong thời gian trước 06/03/1946 và từ 06/03/1946 đến trước 19/12/1946?

Câu 4: Nêu hoàn cảnh ra đời, quá trình phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Câu 5: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Lào từ năm 1945 đến năm 1954 diễn ra như thế nào? Mối quan hệ giữa cách mạng Lào và cách mạng Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống Pháp được biểu hiện như thế nào?

 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 hoangngoccam 0 0 0% 1.23
2 Trang Lạnh Lùng 0 0 0% 0.63
3 Chính Lâm 0 0 0% 0.23
4 thao nhi 0 0 0% 0.38

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12