Đề thi thử đại học môn lịch sử năm 2014 - đề số 5

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 1637

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Tại sao nói Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về chính trị tư tưởng và tổ chức để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Những quan điểm về chiến lược giải phóng dân tộc được Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị trong những năm 1920 – 1925 là gì?

Câu 2: Nêu tình hình nước Mĩ từ năm 1973 đến năm 1991.

Câu 3: Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam?

Câu 4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng được họp trong hoàn cảnh lịch sử nào? Nêu nội dung và ý nghĩa của Đại hội.

Câu 5: Công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa của Đảng từ sau Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941) đã diễn ra như thế nào?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Bùi Văn Chiến 0 0 0% 1.47
2 Trang Hạ 0 0 0% 0.5
3 Trangsun 0 0 0% 1.28
4 Chính Lâm 0 0 0% 0.05
5 Tran Candy 0 0 0% 0.08
6 duong truong giang 0 0 0% 0.98

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12