Đề thi thử Đại học môn Lý đề số 25

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 59 câu - Số lượt thi : 170

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trong phương trình tọa độ x = Acos(ωt +ɸ) của dao động điều hòa.

Câu 2: Tần số dao động là:

Câu 3: Một vật thực hiện một dao động điều hòa dọc theo trục Ox có phương trình: x = 0,2cos(10πt + π/6) (m). chu kỳ T của dao động là

Câu 4: Một dao động điều hòa của con lắc lò xo theo phương trình x = 5cos(10πt + π/6) (cm). Tần số góc của dao động là

Câu 5: Một vật có khối lượng m được treo vào lò xo có độ cứng k. Vật được kéo theo phương thẳng đứng ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn nhỏ rồi thả cho dao động. Coi dao động của vật là điều hòa theo phương trình x = 3cos(100 πt + π/6) (m). Pha ban đầu của dao động là

Câu 6: Một vật thực hiện một dao động điều hòa dọc theo trục Ox có phương trình x = 2 \sqrt{2}cos(100 πt + π/6) (m). Biên độ của dao động là

Câu 7: Một vật thực hiện một dao động điều hòa dọc theo trục Ox có phương trình x = 0,2sin(10πt – π/6) (m). Li độ x của vật tại thời điểm t = 0,2s là

Câu 8: Tìm câu phát biểu ĐÚNG trong các câu dưới đây

Câu 9: Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lương vì

Câu 10: Một sợi dây dài L = 90cm được kích thích bởi ngoại lực có tần sô f = 200Hz, vận tốc truyền sóng trên dây v = 40m/s. Cho rằng hai đầu dây đều cố định. Số bụng sóng dừng trên dây sẽ là

Câu 11: Một cái còi tầm gồm 16 lỗ, quay 1200 vòng trong một phút. Chu kỳ của âm này là

Câu 12: Trong đoạn mạch điện xoay chiều tần số f, có hiệu điện thế hiệu dụng U và chỉ chứa tụ điện điện dung C thì

Câu 13: Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch R, L, C được diễn tả theo biểu thức

Câu 14: Tăng hệ số công thức nhằm mục đích

Câu 15: Mắc R, L, C theo sơ đồ hình 4.1. Biến trở R, cuộn dây L thay đổi được nhờ di chuyển lõi sắt có r = 0, tụ điện có điện dung C thay đổi được, nguồn điện mắc vào 2 điểm A và D có U và ω không đổi. Kết luận nào SAI?

Câu 16: Hai phần chính của máy phát điện xoay chiều là gì?

Câu 17: Động cơ không đồng bộ 3 pha hoạt động được nhờ

Câu 18: Hai mạch dao động sẽ xuất hiện hiện tượng cộng hưởng, nếu có

Câu 19: Mạch dao động (L1, C1) có tần số riêng f1 = 7,5 MHz và mạch dao động (L2, C2) có tần số riêng f2 = 10 MHz. Tần số riêng của mạch mắc L với C1 ghép nối tiếp C2

Câu 20: Dòng điện dẫn hoặc dòng điện dịch là

Câu 21: Ánh sáng trắng qua lăng kính thủy tinh bị tán sắc, ánh sáng màu đỏ bị lệch ít hơn ánh sáng màu tím, đó là do

Câu 22: Trong thí nghiệm giao thoa, nếu làm cho hai nguồn kết hợp lệch pha nhau thì vân ánh sáng chính giữa sẽ

Câu 23: Dùng khe Iâng với khoảng cách giữa hai khe là a = 1 mm đặt cách màn ảnh một khoảng D = 1 m ta thu được hệ vân giao thoa có khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 6 là 7,2 mm. Bước sóng và màu của vân sáng

Câu 24: Ống culítgiơ

Câu 25: Catot của một tế bào quang điện làm bằng vonfram. Biết công thoát của eletron đối với vonfram là 7,2.10-19J và bước sóng kích thích là 26nm. Vận tốc ban đầu cực đại của eletron quang điện bằng

Câu 26: Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến tính chất lượng tử của ánh sáng?

Câu 27: Biết các bước sóng trong dãy Banme là vạch đỏ \lambda _{d} = 0,6563 µm, vạch lam\lambda _{\beta } = 0,4861 µm, vạch chàm \lambda _{\gamma }= 0,4340 µm và vạch tím \lambda _{t} = 0,4102 µm. Bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất trong dãy pasen ở vùng hồng ngoại sẽ là

Câu 28: Hạt nhân nguyên tử chì có 82 prôtôn và 125 nơtrôn. Hạt nhân nguyên tử này có kí hiệu như thế nào?

Câu 29: Số proton trong 15,9949 gam _{8}^{16}\textrm{O} là bao nhiêu?

Câu 30: Trong quá trình biến đổi hạt nhân, hạt nhân _{92}^{238}\textrm{U}chuyển thành hạt nhân _{92}^{234}\textrm{U}đã phóng ra

Câu 31: Một vật có khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A. Khi chu kì tăng 3 lần thì năng lượng của vật thay đổi như thế nào?

Câu 32: Một vật dao động điều hòa, trong 1 phút thực hiện được 30 dao động toàn phần. Quãng đường mà vật di chuyển trong 8s là 64 cm. Biên độ dao động của vật là

Câu 33: Một vật phát ra tia hồng ngoại vào môi trường xung quanh phải có nhiệt độ

Câu 34: Hạt nhân  là chất phóng xạ A. Sau khi phân rã, hạt nhân con sinh ra có

Câu 35: Chiếu bức xạ có bước sóng \lambda = 0,4 µm vào catot của một tế  bào quang điện. Công thoát electron của kim loại làm catot là A = 2eV. Tìm giá trị hiệu điện thế đặt vào hai đầu anot và catot để triệt tiêu dòng quang điện. Cho h = 6,625.10-34 Js và c = 3.108 m/s. 1eV = 1,6.10-19 J

Câu 36: Cho dòng điện xoay chiều có cường độ 1,5A tần số 50 Hz qua cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm L = 2/π H. Hiệu điện thế hai đầu dây là

Câu 37: Chiếu vào catot của một tế bào quang điện các bức xạ có bước sóng \lambda= 400 nm và  \lambda ^{'}= 0,25 µm thì thấy vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện gấp đôi nhau. Xác định công thoát electron của kim loại làm catot. Cho h = 6,625.10-34 Js và c = 3.108 m/s

Câu 38: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh hiệu điện thế u = 100\sqrt{2} cos100 πt (V) thì dòng điện qua mạch là i = \sqrt{2} cos100 πt (A). Tổng trở thuần của đoạn mạch là

Câu 39: Tính chất hóa học của một nguyên tử phụ thuộc vào

Câu 40: Trong các hạt nhân bền vững thì số notron

Câu 41: Năng lượng sản ra bên trong Mặt Trời là do

Câu 42: Xét phản ứng kết hợp D + D \rightarrow T + P. Biết các khối lượng hạt nhân đơtêri mD = 2,0136u, triti mT = 3,016u và proton mP = 1,0073u. Năng lượng mà một phản ứng tỏa ra là

Câu 43: Gia tốc hướng tâm của một chất điểm chuyển động tròn không đều thì

Câu 44: Gia tốc góc tức thời của một vật rắn quay quanh một trục cố định được xác định từ biểu thức

Câu 45: Viên bi có khối lượng m = 20g buộc vào sợi dây không giãn dài l = 100 cm nối với đầu dây trên của trục sắt thẳng đứng tại tâm của một đĩa tròn. Viên bi nằm sát mặt đĩa, cách tâm đĩa 50 cm. Hệ số ma sát giữa bi và mặt đĩa là k = 0,1. Giới hạn vận tốc góc của đĩa để bi vẫn nằm yên khi đĩa quay là

Câu 46: Con lắc đơn gồm vật có khối lượng m = 20g buộc vào sợi dây không giãn dài l = 100cm nối với đầu trên của trục sắt thẳng đứng. Góc giữa dây treo và trục sắt khi con lắc quay đều quanh trục với vận tốc góc ω = 5rad/s là

Câu 47: Con lắc đơn có chiều dài dây l = 100cm nối đầu trên của trục sắt thẳng đứng. Biết rằng khi đĩa quay đều với vận tốc ω = 5rad/s thì góc giữa dây treo và trục sắt là α = 66042. Gia tốc hướng tâm của quả nặng là

Câu 48: Con lắc đơn gồm vật có khối lượng m = 20g buộc vào sợi dây không giãn dài l = 100cm nối với đầu trên của trục sắt thẳng đứng. Lực căng của dây khi con lắc quay đều quanh trục với vận tốc góc ω = 5rad/s là

Câu 49: Momen động lượng của một vật chuyển động không thay đổi nếu

Câu 50: Hai vật A và B có khối lượng mA = 10kg, mB = 100kg được nối với nhau bằng sợi dây không giãn và cùng chuyển động thẳng đều với v = 10m/s. Biết rằng lúc t = 0 vật B ở O thì dây bị đứt. Nếu sau 10s, B ở cách O là 95m thì A ở cách B là

Câu 51: Khi gắn một quả nặng m1 vào một lò xo, nó dao động với một chu kì T1 = 1,2 (s), khi gắn quả nặng m2 vào cũng lò xo đó nó dao động với chu kì T2 = 1,6 (s). Khi gắn đồng thời hai quả nặng (m1 + m2) thì nó dao động với chu kì được xác định bởi

Câu 52: Một con lắc đơn có chiều dài 1,50m thực hiện 72 dao động toàn phần trong 180s. Gia tốc rơi tự do ở nơi treo con lắc là

Câu 53: Trong thí nghiệm về sự giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 13Hz. Tại một điểm M cách nguồn A, B những khoảng d1 = 19cm, d2 = 21cm, sóng có biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB không có cực đại nào khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước có độ lớn là :

Câu 54: Mạch vào của một máy thu radio là một khung dao động gồm một cuộn dây và một tụ điện biến đổi. Điện dung của tụ điện này có thể thay đổi từ C1 đến 81C1. Khung dao động này cộng hưởng với bước sóng bằng 20m ứng với giá trị C­1. Dải bước sóng mà máy thu được là

Câu 55: Người ta trộn hai nguồn phóng xạ lẫn nhau. Nguồn thứ nhất có hằng số phóng xạ lớn \lambda _{1}gấp hai lần hằng số phóng xạ \lambda _{2} của nguồn thứ hai  \left ( \lambda _{1}=2\lambda _{2} \right ) . Hằng số phóng xạ của nguồn hỗn hợp sẽ là

Câu 56: Gia tốc tiếp tuyến là vecto

Câu 57: Một đĩa mài quay với gia tốc không đổi \gamma = 0,35 rad/s2. Đĩa bắt đầu quay từ nghỉ ở vị trí góc φ0 = 0. Vận tốc góc, số vòng quay sau 18s sẽ là

Câu 58: Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là  u = 100sin100πt (V) và i = 100sin(100πt + π/3)(mA). Công suất tiêu thụ trong mạch là

Câu 59: Với các hạt quac thì điện tích của nó

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lynklee Lai 26 44 59% 30.52
2 Nhi Yến 1 3 33% 1.7

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12