Đề thi thử đại học môn Lý đề số 32

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 53 câu - Số lượt thi : 166

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Dao động được mô tả bằng biểu thức: x = Asin(ωt+ \varphi _{0} ), trong đó A, ω và \varphi _{0} là những hằng số được gọi là dao động

Câu 2: Một vật có khối lượng 0,4kg, treo và một lò xo có độ cứng k=80N/m dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ xm =0,1m. Gia tốc của vật ở vị trí biên là:

Câu 3: Dao động cưỡng bức có

Câu 4: Một chất điểm khối lượng m =0,01 kg thực hiện dao động điều hòa với biên độ A=4,5cm, chu kì T=2s và pha ban đầu bằng 0 rad. năng lượng toàn phần của chất điểm là E=10-4 J. Biên độ của dao động là:

Câu 5: Con lắc đơn có khối lượng m = 0,01 kg thực hiện dao động điều hòa với biên độ A=4,5cm, Chu kỳ T=2s và pha ban đầu bằng 0 rad. Năng lượng toàn phần của chất điểm là E=10-4 J. Phương trình của chất điểm đó là:

Câu 6: Để dao động tổng hợp của hai dao động  x1 = A1sin(ω1t+φ1) và x2 = A2sin(ω2t+φ2) là dao động điều hòa thì

Câu 7: Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường vật chất, tại một điểm cách nguồn x(m) có phương trình: u=4sin(\frac{\pi }{3}t - \frac{2\pi}{3}x)(cm). Vận tốc truyền sóng trong môi trường đó là

Câu 8: Để hai sóng phát từ hai nguồn đồng bộ, khi gặp nhau tại một điểm trong một môi trường có tác dụng tăng cường nhau thì hiệu quang trình của chúng phải bằng

Câu 9: Tại một điểm M cách các nguồn sóng d1 = 23cm và d2 = 26,2cm sóng có biên độ cực đại. Biết rằng giữa M và đường trung trực của O1O2 còn một đường dao động mạnh. Biết rằng tần số dao động của nguồn là f=16Hz. Vân tốc truyền sóng trên mặt nước là

Câu 10: Sợi dây dài 2m căng nằm ngang, một đầu dây cố định, đầu còn lại người ta cho dao động với tần số 10Hz. Lực căng dây là 10N thì dây rung thành hai múi. Khối lượng dây là

Câu 11: Một sóng truyền trên mặt biểu có bước sóng \lambda =3m . Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau trên cùng một phương truyền sóng dao động lệch pha nhau 90o

Câu 12: Một ống được bịt một đầu cho ta một âm cơ bản có tần số bằng f. Sau khi bỏ đầu bịt đi, tần số của âm cơ bản phát ra sẽ như thế nào?

Câu 13: Một cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm L=2/πH, mắc nối tiếp với một tụ điện có dạng u=100sin(100πt+π/6) (V). Biểu thức hiệu điện thế đầu tụ điện là

Câu 14: Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có R=100Ω, được cung cấp điện bởi nguồn điện có  UM =212V và tần số f. nếu UL=UC=3RI, thì

Câu 15: Trong máy phát điện:

Câu 16: Một động cơ điện có điện trở 20Ω tiêu thụ 1 kilôoát giờ (1kWh) năng lượng trong thời gian 30 phút. Điều đó có nghĩa, cường độ dòng điện chạy qua động cơ phải bằng

Câu 17: Nhận định nào sau đây là ĐÚNG?

Câu 18: Một đoạn mạch gồm một cuộn dây có điện trở thuần R =100Ω, hệ số tự cảm L=2H mắc nối tiếp với một tụ có điện dung C=5µF. Mắc mạch vào nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng U=120v, tần số có thể thay đổi được. Lấy π2 =10. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch khi có cộng hưởng điện là:

Câu 19: Một máy phát dao động điều hòa cao tần phát ra dao động điện từ có tần số thấp nhất là f1 =100 kHz và tần số cao nhất là f2 =26 MHz. Dải bước sóng của máy phát ra là

Câu 20: Điều kiện phát sinh của quang phổ vạch phát xạ là:

Câu 21: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại

Câu 22: Nếu hiệu điện thế hãm là 12V thì vân tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện sẽ là

Câu 23: Nguyên tắc hoạt động của quang trở dựa vào

Câu 24: Dãy quang phổ nào trong số các dãy phổ dưới đây xuất hiện trong phần ánh sáng nhìn thấy của phổ nguyên tử hydrô?

Câu 25: Quá trình làm chậm các nơtrôn trong lò phản ứng hạt nhân là do kết quả va chạm của chúng với các hạt nhân của

Câu 26: Biết chu kì bán rã của Po là T=138 ngày, có độ phóng xạ 2Ci, Khối lượng của Po là

Câu 27: Trong quang phổ vahcj H2 hai bước sóng đầu tiên của dãy Laiman là  0,1216 µm và 0,1026 µm. Bước sóng dài nhất của dãy Banme có giá trị nào

Câu 28: Thực hiện giao thoa với khoe Young, khoảng cách giữa hai khe bằng 1,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát bằng 2m. Hai khe được rọi đồng thời bằng các bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là \lambda _{1}=0,48\mu m\lambda _{1}=0,64\mu m. Xác định khoảng cách nhỏ nhất giữa vân sáng trung tâm và vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm.

Câu 29: Mạch R, L, C mắc nối tiếp, đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế u=U0cos(ωt). Điều kiện để trong mạch có cộng hưởng là

Câu 30: Một chất điểm dao động điều hòa dọc trục Ox quanh VTCB O với biên độ A với chu kỳ T. Trong khoảng thời gian T/3 quanh đường lớn nhất mà chất điểm có thể đi được là

Câu 31: Trong dao động điều hòa, gia tốc luôn luôn

Câu 32: Một sóng ngang lan truyền trên một sợi dây rất dài có phương trình sóng u=0,05cos(100πt=2,5πx). Tốc độ truyền sóng trên dây

Câu 33: Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào sau đây.

Câu 34: Sao chổi là thiên thạch giống nhau ở

Câu 35: Mặt trời của chúng ta có khối lượng xấp xỉ bằng.

Câu 36: Chất phóng xạ Co_{27}^{60} có chu kì bán rã T=5,33 năm và khối lượng nguyên tử là 56,9u. Ban đầu có 500g chất  Co^{60} . Khối lượng chất phóng xạ còn lại sau 16 năm là

Câu 37: Chất phóng xạ Co_{27}^{60} có chu kì bán rã T=5,33 năm và khối lượng nguyên tử là 56,9u. Ban đầu có 500g chất Co^{60} . Độ phóng xạ của chất phóng xạ nói trên sau 10 năm theo đơn vị Curi (Ci) là

Câu 38: Một bánh xe quay nhanh dần đều từ nghỉ quanh trục quay của nó. Góc φ là góc giữa vectơ gia tốc a và bán kính nối P với tâm quay. Biểu thức của φ theo số vòng quay N sẽ là

Câu 39: Một toa xe có trọng lượng P=5000N được giữ cho đứng yên trên đoạn đường ray có độc dốc 1/25 bằng một lực  hãm ( cứ đi dọc theo đường ray 25m thì có độ cao lại tăng thêm 1m).Bỏ qua ma sát, độ lớn lực hãm F tối thiểu bằng:

Câu 40: Một toa xe có trọng lượng P=5000N được giữ cho đứng yên trên đoạn đường ray có độc dốc 1/25 ( cứ đi dọc theo đường ray 25m thì có độ cao lại tăng thêm 1m).Lực tác dụng F=250N vào tao xe làm cho nó chuyển động thẳng đều lên dốc, lực mà sát xuất hiện giữa bánh xe và đường ray là:

Câu 41: Trên một thanh AB dài 8m có khối lượng không đáng kể, đặt các trọng vật: m1=2,0kg tại A, m2=3,0 kg tại C có AC = 0,5m, m3=2,5 kg tại D có AD=3m và m4=4,0kg tại B. Vị trí trọng tâm của hệ vật cách A một khoảng là:

Câu 42: Một khối đồng chất có tiết diện là tam giác vuông cân ABC với 2 cạnh góc vuông AB=AC=L=15cm được đặt thẳng đứng trên mặt một khối kệ nằm ngang sao cho phần nhô ra ngoài mép của khố kệ có chiều dài bằng BM=x( hình 11.3). Xác định độ dài lớn nhất của x để khôi này không bị lật đổ ( quay quanh điểm M)

Câu 43: Để nâng một đâu tấm ván phẳng, đồng chất, tiết diện đều lên cao tạo góc nghiêng 30o so với mặt đất nằm ngang, cần tác dụng lên đầu ván đó một lực F=20N theo hướng thẳng đứng từ dưới lên. Trọng lượng của tấm ván có thể là

Câu 44: Một đầu tấm vái phẳng, đồng chất, tiết diện đều, được giữ bằng một lực có phương vuông góc với mặt ván tại đầu ván làm cho nó tạo góc nghiêng 30o so với mặt đất nằm ngang, độ lớn của F là

Câu 45: Trong hệ quy chiếu gắn với mặt đất, một khối cầu có bán kính R=0,2 m, khôi lượng m = 1kg quay quanh trục đi qua tâm với vận tốc góc ω = 3 rad/s. Động lượng của khối tâm là

Câu 46: Con lắc lò xo gồm một lò xo có khối lương không đáng kể có một đầu cố định, đầu còn lại mang một hòn bi nặng. Khi khối lượng của hòn bị tăng lên 9 lần thì chu kì dao động sẽ

Câu 47: Máy phát điện xoay chiều một pha

Câu 48: Trong mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm thì

Câu 49: Hai nguồn sóng giống nhau tại A và B cách nhau 47 cm trên mặt nước, chỉ xét riêng một nguồn thì nó lan truyền trên mặt nước mà khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp là 3 cm, khi hai sóng trên giao thoa nhau thì tên đoạn AB có số điểm không giao động là

Câu 50: Gọi ∆t là khoảng thời gian để một chất phóng xạ giảm khối lượng đi e lần, biết ∆t =1000h thì chu kì phóng xạ T là

Câu 51: Chọn câu SAI:

Câu 52: Nếu khối thép có vận tốc v = 100 km/s thì độ tăng tương đối của năng lượng toàn phần là

Câu 53: Một vệ tinh nhân tạo có chu kì quay trên quỹ đạo của nó là 105 phút và ở độ cao trung bình là 1200km. Lấy bán kính Trái đất là 6400km. Gia tốc góc của nó là:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 nguyennhuthoa 2 2 100% 3.13
2 Trần Thu Hiền 0 1 0% 5.78

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12