Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên nguyennhuthoa

  • THPT Lê Hồng Phong - Nghệ An
  • 3540

Cấp độ thành viên

6
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 721 485 82%
Môn Lí lớp 12 1310 1276 68%
Môn Hóa lớp 12 1500 1686 65%
Môn Sinh lớp 12 -2 4 25%
Môn Anh lớp 12 -4 4 0%
Môn Văn lớp 12 0 6 83%
Môn Địa lớp 12 0 1 100%
Tổng cộng: 3525 3462 68%

Comment giao lưu với nguyennhuthoa

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com