Đề thi thử đại học môn Toán đề số 11

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 12 câu - Số lượt thi : 192

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số y = x3- 3(m-3)x2 +3(m2 – 3m + 5)x + 1, m là tham số thực. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m=1 (HS tự làm). b) Tìm m để hàm số đã cho đạt cực đại, cực tiểu tại x1; x2 thỏa mãn  |x1+x2 - x1x2|< 7.  

Câu 2: Giải phương trình \frac{1-cos2x}{1+cosx}= 2 -tan2x - \frac{2}{cosx}.

Câu 3: Chọn phát biểu sai khi nói về sự phóng xạ:

Câu 4: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix}3\sqrt{x^{2}y+y} +2xy=2\\x^{3}+x^{2}y+y=x^{2}+2xy\end{matrix}\right.

Câu 5: Tính tích phân: I=\int_{1}^{2}xln(3x -x2 )dx.

Câu 6: Cho các số thực không âm x, y, z thỏa mãn x + y +z =3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biếu thức   P = \frac{1}{1+xy+x^{2}y^{2}}  +\frac{1}{1+yz+y^{2}z^{2}}  +\frac{1}{1+zx+z^{2}x^{2}}

Câu 7: Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có BC: 4x – 3y – 3 = 0, AD: 4x -3y -17 = 0, giao điểm của hai đường chéo nằm trên đường thẳng d: x+ y + 1 =0. Viết phương trình cạnh AB biết rằng BC = 3CD.

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho (P) : x –y +2z +6 =0, ∆1: \left\{\begin{matrix}x=2+t\\y=-1+2t\\z=-3\end{matrix}\right. ,  ∆2: \left\{\begin{matrix}x=5+9t'\\y=10+2t'\\z=1-t'\end{matrix}\right. Viết phương trình đường thẳng ∆ cắt hai đường thẳng ∆1 , ∆2 sao cho ∆ // (P) và khoảng cách từ ∆ đến (P) bằng \frac{3}{\sqrt{6}} .

Câu 9: Cho số phức z thỏa mãn z2 – 6z + 13 =0. Tính |z + \frac{6}{z+i}|

Câu 10: Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho ba đường thẳng d1 : x -2 =0, d2 : x + y -4 =0, d3 : 3x –y -2 =0.Tìm tọa độ các đỉnh của hình thoi ABCD biết \widehat{ABC} = 1200, các đỉnh B và D thuộc d1, C thuộc d3, A thuộc d2.

Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng ∆ : \frac{x}{1}= \frac{y}{1}= \frac{z-1}{4}   và M (0;3;-2). Viết phương trình (P) đi qua M, song song với đường thẳng ∆ và cách đường thẳng ∆ một khoảng bằng 3.

Câu 12: Cho khai triển (2 –\sqrt[3]{3}x)2n = a0 + a1x + ….+ a2nx2n.Tính hệ số a9, biết rằng số tự nhiên n thỏa mãn hệ thức   C_{2n+1}^{1} + C_{2n+1}^{3} + C_{2n+1}^{5}  +...+ C_{2n+1}^{2n+1} = 4096    ( C_{n}^{k}  là số tổ hợp chập k của n phần tử ).

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12