Đề thi thử Đại học môn Toán đề số 34

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 12 câu - Số lượt thi : 245

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số:     y =x4 + 5ax2 + a +\frac{5}{4} (C_{a}) (1). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với a = 1. (HS tự làm). (2). Tìm a để  (Ca) cắt trục Ox tại 4 điểm phân biệt lập thành một cấp số cộng.

Câu 2: Giải phương trình:    2sinx(cosx - 1) = √3cos2x.

Câu 3: Giải hệ phương trình:                   \left\{\begin{matrix} x^{2}+y^{2}+ \frac{2xy}{x+y}=1\\ \sqrt{x+y} = x^{2}-y \end{matrix}\right.

Câu 4: Tính tích phân                        I = \int_{0}^{\frac{\pi }{2}}\frac{sinxdx}{(sinx + cosx)^{3}}.

Câu 5: Cho hình lập phương ABCD.A1B1C1D1 cạnh ạ. (1). Xác định thiết diện tạo bởi hình lập phương với mặt phẳng (α) đi qua C và vuông góc với AC1. (2). Tính diện tích thiết diện đó

Câu 6: Tam giác ABC là tam giác gì nếu các góc thỏa mãn:       \frac{cosA.cosB}{cosC}+\frac{cosB.cosC}{cosA}+\frac{cosC.cosA}{cosB}=\frac{3}{2}?

Câu 7: Lập phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng (d): \frac{x-13}{-1}=\frac{y+1}{1}=\frac{z}{4} và tiếp xúc với mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 – 2x – 4y – 6z – 67 = 0

Câu 8: Viết phương trình các cạnh của tam giác ABC biết B(2; -1), đường cao đỉnh A có phương trình d1: 3x - 4y + 27 = 0, phân giác trong của góc C có phương trình d2: x + 2y - 5 = 0.

Câu 9: Cho 2 số phức z, z' thỏa mãn |z| = |z'| = 1 và |z + z'|= √3. Tính |z - z'|.

Câu 10: Giải bất phương trình: x2 logx 27. log9 x  > x + 4.         

Câu 11: Cho tam giác ABC có trọng tâm G(1; 2). Phương trình đường tròn đi qua 3 trung điểm của 3 cạnh tam giác là (C1): x2 + y2 – 2x + 4y + 4 = 0. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Câu 12: Viết phương trình tiếp tuyến kẻ từ A(4; 2) của đồ thị hàm số:                      y=x+2+\frac{4}{x-1}

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lieu Bui 3 9 33% 0.27

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12