Đề thi thử đại học môn toán đề số 38

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 225

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số: y = x3 – 3x2 + 4   (C). 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2. Tìm tất cả các điểm nằm trên trục hoành, sao cho từ mỗi điểm đó, kẻ được 3 tiếp tuyến tới (C).

Câu 2: Giải phương trình   √3 tan \frac{x}{2} tan \left ( \frac{x}{2}+\frac{\pi }{3} \right ) tan \left ( \frac{x}{2}+\frac{2\pi }{3} \right ) = 1

Câu 3: Tính diện tích hình phẳng D:                 \left\{\begin{matrix} y=\frac{lnx}{\sqrt{x}}\\y=o \\x=1;x=e \end{matrix}\right.

Câu 4: Cho hình chóp S, đáy ABCD là hình chữ nhật cạnh AB = a, AD = 2a hai mặt bên (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với đáy. Cho SA = a√3, trên SA lấy 1 điểm I sao cho SI = \frac{2a\sqrt{3}}{3}. Gọi K là giao điểm của SD với mặt phẳng (BCI). Tính thể tích khối chóp S.BCKI.

Câu 5: Cho x, y, z là 3 số dương thỏa mãn hệ thức:    \frac{x}{3} + \frac{2}{y} + \frac{1}{z} = 6. Tính giá trị nhỏ nhất của A = x3 + y2 + z.

Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho elíp (E): 4x2 + 9y2 = 36 và điểm M(2; -1). Viết phương trình đường thẳng đi qua M cắt (E) tại hai điểm AB sao cho MA  = MB. 

Câu 7: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{-1} và điểm A(1; 2; 3). Viết phương trình đường thẳng (∆  ) đi qua A, vuông góc với d vá cách d một khoảng rất lớn.

Câu 8: Giải phương trình trên C: z4 + 3z2 +4 = 0.

Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho elip (E): x2 + 9y2  = 0. Tìm tất cả các điểm thuộc (E) sao cho khoảng cách từ mỗi điểm tới 2 tiêu điểm F1 lớn nhất; nhỏ nhất.

Câu 10: Trong không gian tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P): x - 2y -2z + 2 = 0 và điểm A(0 ; 0 ; 1). Viết phương trình mặt cầu tiếp xúc với mặt phẳng (P) tại A và tiếp xúc với mặt phẳng (xOy).

Câu 11: Giải phương trình  log2 \frac{2^{x}-1}{|x|}  = 1 + x - 2x

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12