Đề thi thử Đại học môn Toán đề số 45

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 9 câu - Số lượt thi : 261

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số: y = \frac{2}{3}x3 + (m + 1)x2 + (m2 + 4m + 3)x + \frac{1}{2} (1). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = - 3 (2). Với giá trị nào của m, hàm số có cực đại, cực tiểu? Gọi x1 , x2 là hai điểm cực đại, cực tiểu của hàm số, hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: A = |x1.x2 – 2(x1 + x2)|.

Câu 2: Giải phương trình: 3tan3x + cot2x = 2tanx + \frac{2}{sin4x}

Câu 3: Giải bất phương trình: \sqrt{log_{3}(9x-3)} ≤ log3 (x - \frac{1}{3})

Câu 4: Cho tứ diện OABC có cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và OA = OB = OC = a. Gọi K, M, N lần lượt là trung điểm của AB, BC, CA và E là điểm đối xứng của O qua K. Gọi I là giao điểm của CE với mặt phẳng (OMN) (1). Chứng minh CE vuông góc với mặt phẳng (OMN) (2). Tính diện tích tứ giác OMIN theo a.

Câu 5: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} x^{3}y=24\\2\sqrt{x^{3}}+y=6\sqrt[3]{3} \end{matrix}\right.

Câu 6: Cho hai đường thẳng: ∆1: x + y – 2 = 0 ∆2: 2x – y – 1 = 0 Và điểm M(-6 ; 0) Viết phương trình đường thẳng qua M và cắt ∆1, ∆2 tại 2 điểm A và B sao cho M là trung điểm của AB

Câu 7: Tìm tập hợp các điểm biểu diễn của số phức z = m + 2i khi m thay đổi trong R

Câu 8: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với A(2 ; -1) ; B(1 ; -2) và trọng tâm G của tam giác nằm trên đường thẳng d: x + y - 2 = 0. Hãy tìm tọa độ điểm C, biết diện tích tam giác bằng \frac{3}{2}

Câu 9: Giả sử z1 , z2 là hai nghiệm thực hoặc số phức (không nhất thiết phải khác nhau) của phương trình: z2 – 2z + m = 0 ; m ∈ R Tìm giá trị nhỏ nhất của |z1| + |z2|

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Tien Phong 1 1 100% 3.57

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12