Đề thi thử đại học môn Toán lần II năm 2011- trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 9 câu - Số lượt thi : 347

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số: y=\frac{x}{x-1} 1. khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. (học sinh tự giải) 2. Tìm tọa độ điểm M thuộc (C), biết rằng tiếp tuyến của (C) tại M vuông góc với đường thẳng đi qua điểm M và điểm I(1;1)

Câu 2: Giải phương trình: \frac{cos^{3}x-cos^{2}x}{sinx+cosx}=2(1+sinx)

Câu 3: Giải hệ pt: \left\{\begin{matrix} x(x+y)+y^{2}=4x-1\\x(x+y)^{2}-2y^{2}=7x+2 \end{matrix}\right.

Câu 4: Tính tích phân: \int_{1}^{e}\frac{lnx}{x\sqrt{1+lnx}}dx

Câu 5: Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác cân đỉnh C; đường thẳng BC' tạo với mặt phẳng (ABB'A') góc 60o và AB=AA'=a. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của BB', CC',BC bà Q là điểm  trên cạnh AB sao cho BQ=\frac{a}{4}. Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' và chứng minh rằng (MAC)⊥(NPQ)

Câu 6: Chứng minh rằng với mọi số thực không âm a,b,c thỏa mãn điều kiện ab+bc+ca=3 Ta có: \frac{1}{a^{2}+2}+\frac{1}{b^{2}+2}+\frac{1}{c^{2}+2}≤1 Dấu "=" xảy ra khi:

Câu 7: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có tâm I(2;1) và AC=2BD. Điểm M(0;\frac{1}{3}) thuộc đường thẳng AB, điểm N(0;7) thuộc đường thẳng CD. Tìm tọa độ đỉnh B biết B có hoành độ dương

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho 3 đường thẳng: d1:\left\{\begin{matrix} x=t\\y=4-t \\z=-1+2t \end{matrix}\right.               d2: \frac{x}{1}=\frac{y-2}{-3}=\frac{z}{-3}   d3:\frac{x+1}{5}=\frac{y-1}{2}=\frac{z+1}{1} Viết phương trình đường thẳng ∆, biết ∆ cắt ba đường thẳng d1, d­2,d3 lần lượt tại  các điểm A,B,C sao cho AB=BC.

Câu 9: Tìm số phức z thỏa mãn: |z|2+2z.\bar{z}+|\tilde{z}|^{2}=8 và z+\bar{z}=2

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 nguyen van hien 6 7 86% 53.02
2 nhan 4 4 100% 50.65
3 Bông Bằng Lăng Đỏ 2 2 100% 54.77
4 Nhi Yến 1 1 100% 5.55
5 Tien Phong 3 6 50% 20.63
6 Hồng Quy 0 0 0% 55.28
7 Lam Tu Dau 3 9 33% 1.15
8 pham quang hung 2 9 22% 7.57
9 Bí Mật Của Hp 2 8 25% 3.15
10 Mai Minh Tuoi 1 9 11% 0.6

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12