Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lam Tu Dau

  • THPT TT Minh Khai - Hà Nội
  • 2298

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 115 152 59%
Môn Lí lớp 12 292 518 52%
Môn Hóa lớp 12 539 523 64%
Môn Sinh lớp 12 1328 1240 69%
Môn Anh lớp 12 4 8 50%
Môn Văn lớp 12 0 0 0%
Môn Địa lớp 12 0 2 100%
Tổng cộng: 2278 2443 64%

Comment giao lưu với Lam Tu Dau

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com