Đề thi thử đại học môn Toán lần IV năm 2011 - trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 9 câu - Số lượt thi : 343

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số y=\frac{2x-4}{x+1} 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (học sinh tự giải) 2. Viết phương trình đường thẳng cắt đồ thị (C) tại hai điểm A,B phân biệt sao cho A,B đối xứng nhau qua đường thẳng có phương trình: x+2y+3=0

Câu 2: Giải pt: \frac{sin2x}{sinx+cosx}+\frac{1}{\sqrt{2}tanx}=2cosx

Câu 3: Giải hệ PT: \left\{\begin{matrix} \sqrt{x+y}-\sqrt{x-y}=2\\\sqrt{x^{2}+y^{2}+1}-\sqrt{x^{2}-y^{2}}=3 \end{matrix}\right.

Câu 4: Tính tích phân: \int_{0}^{\frac{\pi }{2}}(ecosx+sinx)sin2xdx

Câu 5: Cho lăng trụ ABC.A'B'C' nội tiếp trong hình trụ có bán kính đáy r; góc giữa BC' và trục của hình trụ bằng 30o; đáy ABC là tam giác cân đỉnh B có \widehat{ABC}=120o. Gọi E,F,K lần lượt là trung điểm của BC, A'C và AB. Tính theo r thể tích khối chóp A'.KEF và bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện FKBE

Câu 6: Cho a,b,c là ba số dương thỏa mãn: a+b+c=\frac{3}{4} Chứng minh rằng: \frac{1}{\sqrt[3]{a+3b}}+\frac{1}{\sqrt[3]{b+3c}}+\frac{1}{\sqrt[3]{c+3a}}≥3 Dấu "=" xảy ra khi:

Câu 7: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M(2;1) và đường thẳng ∆:x-y+1=0. Viết phương trình đường tròn đi qua M cắt ∆ ở hai điểm A,B phân biệt sao cho ∆MAB vuông tại M bà có diện tích bằng 2.

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d: \frac{x}{1}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z-1}{-1} và mặt phẳng (P): ax+by+cz-1=0 (a2+b2 ≠0). Viết phương trình mặt phẳng (P) biết (P) đi qua đường thẳng d và tạo với các trục Oy,Oz các góc bằng nhau

Câu 9: Xét số phức z thỏa mãn điều kiện: |z-3i|=1 tìm giá trị nhỏ nhất của z

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 chuyện mưa 4 4 100% 43.05
2 duongxuanngoc 4 6 67% 66.47
3 pham văn huy 1 1 100% 22.23
4 Trần Vân Anh 0 0 0% 17.63
5 nguyen van hien 3 9 33% 69.65
6 nguyễn khánh 0 0 0% 9.47
7 ha hung 0 0 0% 0.87
8 Lê Minh Tân 0 0 0% 6.98
9 mr la 2 7 29% 10.28
10 nguyen duc phong 0 1 0% 3.5
11 nguyen huynh yen nhi 1 9 11% 1.17

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12