Đề thi thử ĐH môn Toán lần II năm 2012-Trường THPT chuyên KHTN

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 7 câu - Số lượt thi : 306

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Giải phương trình sau: 1 + 4cosxcos3x = tan5x

Câu 2: 1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = \frac{x^{2}-x-1}{x-2} 2.Chứng minh rằng mọi tiếp tuyến của đồ thị đều không đi qua điểm A(2; 3)

Câu 3: Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: y = 3\sqrt[4]{x} + \sqrt[4]{2-x}  + \sqrt[4]{3-2x}

Câu 4: Tính nguyên hàm ∫\frac{cos^{9}x}{sinx(sin^{10}x+cos^{10}x)} dx

Câu 5: Cho P(x) = ( 1+ \frac{x}{2} )20, tìm hệ số lớn nhất trong khai triển.

Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;2;-1), B(2 - √2; 2-; -3) và đường thẳng d: \left\{\begin{matrix}x=2\\y=1-t,t\in R\\z=t\end{matrix}\right. , t ∈ R .Tìm điểm C trên đường thẳng d sao cho chu vi tam giác ABC nhỏ nhất.

Câu 7:  Trong hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 4, và A(1;0), B(2;0). Gọi I là giao điểm của AC và BD. Biết I thuộc đường thẳng ∆: x – y = 0, tìm phương trình đường thẳng CD.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12