Đề thi thử ĐH môn Toán lần VII năm 2011-Trường THPT chuyên ĐHSPHN

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 7 câu - Số lượt thi : 294

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số y = \frac{2x-1}{x-1} 1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2.Viết phương trình đường thẳng d đi qua gốc tọa độ O và cắt (C ) tại hai điểm phân biệt A , B sao cho O là trung điểm của đoạn AB.

Câu 2: Giải phương trình: sin( \frac{\pi }{2} + 2x).cot3x + sin(π + 2x) - √2cos5x = 0

Câu 3: Giải phương trình: ( x + 2)( \sqrt{x^{2}+4x+7}   + 1) + x(\sqrt{x^{2}+3} + 1) = 0

Câu 4: Tứ diện ABCD có tam giác ABC và BCD đều cạnh bằng a, góc giữa đường thẳng AD và mặt phẳng (ABC) bằng 450.  Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD.

Câu 5: Trong mặt phẳng Oxy, cho ba đường thẳng d1 : 3x – y – 4 = 0,d2 : x + y – 6 =0 và d3: x – 3 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của hình thoi ABCD, biết rằng góc BAD = 1200; các đỉnh A, C thuộc d3, B thuộc d1 và D thuộc d2.

Câu 6: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng ∆1\frac{x}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{1} Và ∆2\left\{\begin{matrix}x=2t\\y=-3t\\z=1+6t\end{matrix}\right.  . Viết phương trình đường thẳng d cắt ∆1, ∆2 và song song với ∆3 là giao tuyến của hai mặt phẳng (P) : 4x – y – 9 = 0 và (Q) : y + 2z – 13 = 0.

Câu 7: Tìm tập hợp các điểm trên mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện : | z – 3| + | z + 3 | = 10

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 nguyen van hien 4 8 50% 69.92
2 nunanunong 2 2 100% 38
3 mr la 1 1 100% 4.55
4 Nhi Yến 0 1 0% 4.88

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12