Đề thi thử môn địa lí trường THPT chuyên Quảng Bình - Tỉnh Quảng Bình năm 2011

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 1787

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: 1. Hãy trình bày hoạt động của gió mùa ở nước ta và hệ quả của nó đối với sự phân chia mùa khác nhau giữa các khu vực. Vì sao nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa?

2. Đặc điểm của nguồn lao động nước ta? Những giải pháp để sử dụng hiệu quả nguồn lao động.

Câu 2: 1. Trình bày hiện trạng sử dụng tài nguyên đất và tình trạng suy thoái tài nguyên đất ở nước ta. Các biện pháp bảo vệ đất ở vùng đồi núi và vùng đồng bằng.

2. Tại sao việc phát triển giao thông vận tải và năng lượng sẽ tạo bước ngoặt quan trọng trong hình thành cơ cấu kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ.

Câu 3: Cho bảng số liệu

Sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cứu Long 

1. Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu sản lượng thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long.

2. Nhận xét và giải thích về sản lượng thủy sản và sự thay đổi cơ cấu thủy sản của đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 4: Phân tích các nhân tố chính đáng ảnh hưởng đến việc tổ chức lãnh thổ công nghiệp của nước ta.

Câu 5: Phân tích những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long đối với sự phát triển kinh tế của vùng.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Hoang Tuan 0 0 0% 0.58
2 duong tuan anh 0 0 0% 0.77

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12