Đề thi thử môn địa lí trường THPT Cù Huy Cận- tỉnh Hà Tĩnh năm 2012

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 1805

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: 1. Nguyên nhân của sự phân hóa thiên nhiên theo chiều Bắc Nam ở nước ta. Trình bày đặc điểm nổi bật của phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam nước ta?

2. Qua bảng số liệu sau, em hãy tính mật độ dân số và cho nhận xét

DÂN SỐ VÀ DIỆN TÍCH NĂM 2009 PHÂN THEO VÙNG

Câu 2: Công cuộc đổi mới ở nước ta là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế - xã hội và đạt được những thành tựu to lớn. Em hãy:

1. Tìm các dân chứng để chứng minh nhận định trên.

2. Nêu một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập của nước ta thời gian tới

Câu 3: Cho bảng số liệu

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2005 ( đơn vị: Nghìn ha)

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu sử dụng đất của đồng bằng sông Hồng và Tây Nguyên năm 2005.

2. Qua biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét cơ cấu sử dụng đất của hai vùng trên.

Câu 4: Chứng minh khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa

Câu 5: 1. Tại sao có thể nó tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) có tầm quan trọng hàng đầu trong các mục tiêu phát triển kinh tế nước ta.

2. Trong những năm thực hiện Đổi mới, nền kinh tể nước ta có tốc độ tăng trưởng  như thế nào?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 dohoangtrai 0 0 0% 0.65

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12