Đề thi thử tốt nghiệp môn lịch sử năm 2014 - đề số 1

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 1636

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Anh (chị) hãy phân tích những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám (1945).

Câu 2: Nêu tóm tắt diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945.

Câu 3: Giải thích vì sao nói rằng: Ngay sau khi thành lập, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ở vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc"

Câu 4: Tóm tắt sự ra đời của các quốc gia độc lập ở Đông Nam Á trong năm 1945.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 dohoangtrai 0 0 0% 0.05
2 Luong Ba Quyen 0 0 0% 0.07
3 tran tien cong 0 0 0% 0.75

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12