Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa Lý Năm 2013

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 8 câu - Số lượt thi : 1576

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy cho biết : Những vùng nào của nước ta thường hay xảy ra ngập lụt, lũ quét, hạn hán? Ta cần làm gì để giảm nhẹ các loại thiên tai này.

Cho bảng số liệu sau:           DÂN SỐ VÀ TỈ SUẤT GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1970 – 2010

Cho bảng số liệu sau: GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THỦY SẢN THEO GIÁ THỰC TẾ VÀ SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1996 – 2010

Câu 2: Phân tích các thế mạnh để phát triển ngành khai thác, chế biến lâm sản và thủy điện ở Tây Nguyên. Giải thích vì sao việc trồng cây công nghiệp dài ngày ở Tây nguyên có ý nghĩa to lớn không những về mặt kinh tế và cả về mặt môi trường.

Câu 3: Tài nguyên đất của Đồng bằng sông Cửu Long có những thuận lợi và khó khăn gì đối với phát triển nông nghiệp?

Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

Câu 4: Tại sao nói: Sự phát triển kinh tế - xã hội ở các huyện đảo có ý nghĩa chiến lược hết sức to lớn về xã hội và an ninh quốc phòng của nước ta hiện tại cũng như trong tương lai?

Câu 5: Trình bày hiện trạng phát triển du lịch biển nước ta.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12