Đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa đề số 04

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 6 câu - Số lượt thi : 843

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Một khoáng chất có chứa 20,93% nhôm; 21,7% silic và còn lại là oxi và hidro (về khối lượng). Hãy xác định công thức của khoáng chất này.

Câu 2: Hòa tan 3,38 gam oleum X vào lượng nước dư ta được dung dịch A. Để trung hòa 1/20 lượng dung dịch A cần dùng 40 ml dung dịch NaOH 0,1M. Tìm công thức của oleum

Câu 3: Chỉ được dùng thêm 1 thuốc thử và các ống nghiệm, hãy trình bày phương pháp hóa học nhận ra các dung dịch bị mất nhãn NaHSO4, Na2CO3, NaCl, BaCl2, Na2S

Hỗn hợp 2 kim loại kiềm tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ rồi cô cạn thì nhận được m1 gam muối khan. Cùng lượng hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch H2SO4 vừa đủ rồi cô cạn dung dịch thì nhận được m2 gam muối khan.

Câu 4: a) Thiết lập biểu thức tính tổng số mol 2 kim loại kiềm theo m1 Nếu: m2 = 1,1807m1 thì 2 kim loại kiềm kế tiếp nhau là nguyên tố nào?

Câu 5: Với: m1 + m2 = 90,5. Tính khối lượng hỗn hợp đầu và lượng kết tủa tạo ra từ (m1+m2) gam muối tác dụng với dung dịch BaCl2

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn a gam rượu CnH2n+1OH bằng CuO, thu được 13,2 gam CO2, 7,2 gam H2O và b gam Cu. TÍnh các giá trị a, b và tìm công thức phân tử của rượu.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Ngô Văn Tuyến 6 6 100% 0.2
2 nguyễn đức dũng 4 6 67% 36.7
3 Thanh Tùng 0 0 0% 0.17
4 TK Đoàn 3 6 50% 30.87
5 Trần Đạt 1 6 17% 4.98

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9