Đề thi thử vào lớp 10 môn Lý đề số 4

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 9 câu - Số lượt thi : 782

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

 Một thanh đồng chất  tiết diện đều có chiều dài AB = l = 40 cm được đựng trong chậu sao cho OA =\frac{1}{3}OB\widehat{ABx}=30^{0}. Thanh được giữ nguyên và quay được quanh điểm O (Hình vẽ).

Người ta đổ nước vào chậu đến khi thanh bắt đầu nổi (đầu không còn tựa lên đáy chậu ) :

Câu 1: Tìm độ cao của cột nước cần đổ vào chậu (tính từ đáy đến mặt thoáng) biết khối lượng riêng của thanh AB và của nước lần lượt là : Dt = 1120 kg/m3 và Dn = 1000 kg/m3?

Câu 2: Thay nước bằng một chất lỏng khác, KLR của chất lỏng phải thế nào để thực hiện được việc trên?

Có hai bình cách nhiệt, bình 1 chứa m1 = 2kg nước ở nhiệt độ t1 = 200C, bình 2 chứa m2 = 4kg nước ở nhiệt độ t2 = 600C. Người ta rót một lượng nước m từ bình 1 sang bình 2, sau khi cân bằng nhiệt, người ta  lại rót một lượng nước như vậy từ bình 2 sang bình 1, nhiệt độ cân bằng ở bình 1 lúc này là t’1 = 21,950C :

Câu 3: Tính lượng nước m và nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt trong bình 2 (t’2).

Câu 4: Nếu tiếp tục thực hiện như vậy một lần nữa, thì nhiệt độ cân bằng nhiệt ở mỗi bình lúc này bằng bao nhiêu?

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết UAB = 18V không đổi cho cả bài toán, bóng đèn Đ1 (3V – 3W), bóng đèn Đ2 ( 6V – 12W). Rb là giá trị của biến trở và con chạy đang ở vị trí C để 2 đèn sáng bình thường.

Câu 5: Đèn Đ1 và đèn Đ2 ở vị trí nào trong mạch ?

Câu 6: Tính giá trị toàn phần của biến trở và vị trí con chạy C.

Câu 7: Khi dịch chuyển con chạy về phía N thì độ sáng của hai đèn thay đổi thế nào?

Hai vật sáng A1B1 và A2B2 cao bằng nhau và bằng h được đặt vuông góc với trục chính xy ( A1 & A2 ∈ xy) và ở hai bên của một thấu kính (L). Ảnh của hai vật tạo bởi thấu kính ở cùng một vị trí trên xy.

Câu 8: Thấu kính trên là thấu kính gì (HS tự giải)? Vẽ hình (HS tự giải) . Tính tiêu cự của thấu kính và độ lớn của các ảnh theo h; d1 và d2.

Câu 9: Bỏ A1B1 đi, đặt một gương phẳng vuông góc với trục chính tại I (I nằm cùng phía với A2B2 và OI > OA2), gương quay mặt phản xạ về phía thấu kính. Xác định vị trí của I để ảnh của A2B2 qua Tk và qua hệ gương – Tk cao bằng nhau?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Do Hai Dang 7 9 78% 10.17
2 Danh Tuấn 4 9 44% 0.38
3 Life Is NoT Happy 2 9 22% 1.07
4 Cao Văn Minh 2 9 22% 0.5
5 Phạm Nguyễn Hoàng Khánh Duy 4 8 50% 0.62

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9