Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Danh Tuấn

  • THPT Tân Kỳ 3 - Nghệ An
  • -5

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -15 16 6%
Môn Lí lớp 12 0 80 43%
Môn Hóa lớp 12 -5 10 30%
Môn Sinh lớp 12 0 1 0%
Môn Anh lớp 12 0 95 37%
Tổng cộng: -20 202 36%

Comment giao lưu với Danh Tuấn

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com