Đề thi thử vào lớp 10 môn Lý đề số 6

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 6 câu - Số lượt thi : 799

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Một người đi xe đạp đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 = 15km/h, đi nửa quãng đường còn lại với vận tốc v2 không đổi. Biết các đoạn đường mà người ấy đi là đường thẳng và vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 10km/h. Hãy tính vận tốc v2.

Câu 2: Đổ 738g nước ở nhiệt độ 150C vào một nhiệt lượng kế bằng đồng có khối lượng 100g, rồi thả vào đó một miếng đồng có khối lượng 200g ở nhiệt độ 1000C. Nhiệt độ khi bắt đầu có cân bằng nhiệt là 170C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4186 J/kg.K. Hãy tính nhiệt dung riêng của đồng.

Câu 3: Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế khi làm thí nghiệm lần lượt với hai điện trở khác nhau, trong đó đường (1) là đồ thị vẽ được khi dùng điện trở thứ nhất và đường (2) là đồ thị vẽ được khi dùng điện trở thứ hai. Nếu mắc hai điện trở này nối tiếp với nhau và duy trì hai đầu mạch một hiệu điện thế không đổi U = 18V thì cường độ dòng điện qua mạch là bao nhiêu?

Câu 4: Một người già phải đeo sát mắt một thấu kính hội tụ có tiêu cự 60cm thì mới nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 30cm. Hãy dựng ảnh của vật (có dạng một đoạn thẳng đặt vuông góc với trục chính) tạo bởi thấu kính hội tụ (HS tự giải) và cho biết khi người ấy không đeo kính thì người ấy nhìn rõ được vật gần nhất cách mắt bao nhiêu?

Câu 5: Trong một bình nước hình trụ có một khối nước đá nổi trên được giữ bằng một sợi dây nhẹ, không dãn (xem hình vẽ bên). Biết lúc đầu sức căng của sợi dây là 10N. Hỏi mực nước trong bình sẽ thay đổi như thế nào, nếu khối nước đá tan hết? cho diện tích mặt thoáng của nước trong bình là 100cm2 và khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3.

Câu 6: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ bên. Điện trở toàn phần của biến trở R0, điện trở của vôn kế rất lớn. Bỏ qua điện trở của ampe kế, các dây nối và sự phụ thuộc của điền trở vào nhiệt độ. Duy trì hai đầu mạch một hiệu điện thế U không đổi. Lúc đầu con chạy C của biến trở đặt gần phía M. Hỏi số chỉ của các dụng cụ đo thay đói như thế nào khi dịch chuyển con chạy C về phía N? Hãy giải thích tại sao?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Do Hai Dang 6 6 100% 1.18
2 Shiin Trần 1 4 25% 9.42
3 Diệp DũngGiang 4 6 67% 8.53
4 Danh Tuấn 4 6 67% 0.28
5 Đỗ Thanh Hòa 2 6 33% 5.62
6 Tây Lê 2 6 33% 1.12
7 Lưu Tiến Nam 2 6 33% 1.3
8 Boy Nhà Nghèo 2 6 33% 16.35

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9