Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán đề số 11

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 10 câu - Số lượt thi : 676

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Giải phương trình : x2 – 6x + 5 = 0.

Câu 2: Tính giá trị của biểu thức : A = (√32 - √50 + √8) : √18.

Cho phương trình mx2 – (2m + 1)x + m – 2 = 0  (1)  (m là tham số). Tìm các giá trị của m để phương trình (1):

Câu 3: Có nghiệm.

Câu 4: Có tổng bình phương các nghiệm bằng 22.

Câu 5: Có bình phương của hiệu hai nghiệm bằng 13.

Câu 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình :

Tính các cạnh của một tam giác vuông biết chu vi của nó là 12cm và tổng bình phương độ dài các cạnh bằng 50.

Câu 7: Tìm điều kiện của m để hàm số y = (m2 + 3m + 2)x + 9 – 2m2 nghịch biến trên R.

Cho đường tròn tâm O, đường kính BC và một điểm A trên nửa đường tròn (A khác B và C). Hạ AH vuông góc với BC ( H thuộc BC). Trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa A, dựng hai nửa đường tròn đường kính HB và HC, chúng lần lượt cắt AB và AC tại E và F.

Câu 8: Chứng minh rằng AE.AB = AF.AC

Câu 9: Chứng minh rằng EF là tiếp tuyến chung của hai nửa đường tròn đường kính HB và HC.

Câu 10: Cho a, b, c, d là các số nguyên không âm thỏa mãn : \left\{\begin{matrix}a^{2}+2b^{2}+3c^{2}+4d^{2}=36\\2a^{2}+b^{2}-2d^{2}=6\end{matrix}\right. . Tìm giá trị nhỏ nhất của Q = a2 + b2 + c2 + d2.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Ngô Thế Tấn 0 4 0% 4.75
2 Bảo Ngọc (san san) 2 10 20% 4.15
3 Cao Văn Minh 1 4 25% 3.53
4 Nguyễn Khánh Như 2 8 25% 6.27
5 Pham Trung Dong 2 3 67% 1.03
6 Hoa Le 3 10 30% 1.4

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9