Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán đề số 17

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 10 câu - Số lượt thi : 701

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Cho biểu thức P = \frac{2x+2}{\sqrt{x}} + \frac{x\sqrt{x}-1}{x-\sqrt{x}} - \frac{x\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}}

Câu 1: Rút gọn P.

Câu 2: So sánh P với 5.

Cho đường thẳng d có phương trình y = mx + 1 và parabol (P) có phương trình y = x2.

Câu 3: Vẽ (P) và d khi m = 1.

Câu 4: Chứng minh rằng với mọi m, d luôn đi qua một điểm cố định và luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B.

Câu 5: Tìm m để SOAB = 2.

Câu 6: Tìm m để phương trình 2x2 + (2m – 1)x + m – 1 = 0 có hai nghiệm thỏa mãn 3x1 – 4x2 = 11.

Cho đường tròn (O; R), dây CD có trung điểm H. Trên tia đối của tia DC lấy điểm S và qua S kẻ các tiếp tuyến SA, SB với đường tròn ; đường thẳng AB cắt SO, OH tại E và F. Chứng minh rằng:

Câu 7: OE.OS = R2.

Câu 8: Tứ giác SEHF nội tiếp.

Câu 9: Biết R = 10cm, OH = 6cm, SD = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng CD, SA.

Câu 10: Giả sử x, y là các số thỏa mãn (\sqrt{x^{2}+2010} + x)(\sqrt{y^{2}+2010} + y) = 2010. Tính x3 + y3.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 abcdefghik 6 10 60% 6.45
2 Vũ Lạc Hoan 5 10 50% 15.98
3 Lưu Phi Thao 2 10 20% 0.53
4 le van duc 2 10 20% 3.92
5 Phạm đức long 2 10 20% 2.62
6 Nguyệt Hà 3 10 30% 1.63
7 Pun Nguyễn 1 5 20% 13.68

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9